Dokumenty szkolne

 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach pracuje w oparciu o następujące dokumenty:

Logo szkoły

Pobierz logo naszej szkoły w różnych dostępnych formatach w zależności od zapotrzebowania:

W naszej szkole podoba mi się system oceniania jak i możliwość poprawiania ocen.

Przeczytaj więcej

Mała szkoła, wszyscy wszystkich znają, nieliczne klasy w których łatwiej się pracuje i można więcej czasu poświęcić uczniom słabszym.

Przeczytaj więcej

W szkole bardzo mi się podoba, nauczyciele są bardzo zaangażowani w życie szkoły i nasze oceny. Nauczyciele pomagają w poprawach i w ważnych sprawach. Nauczyciele są w porządku i lubią pożartować. Nauczyciele bardzo dobrze się przygotowują do lekcji, dbają, by uczniowie się nie nudzili. Małe klasy powodują lepszą integrację wśród młodzieży. Tok nauczania jest interesujący, a sposób oceniania sprawiedliwy.

Przeczytaj więcej