Historia naszej szkoły

Pierwszy budynek szkolny w Węgrach został wybudowany w XIX wieku . Wskazuje na to tabliczka z datą 1897 r. wmurowana w komin szkoły. Dziś budynek ten mieści się w sąsiedztwie obecnej szkoły. Wnętrze obiektu zostało zaadaptowane na mieszkania dla nauczycieli. O jego dawnym przeznaczeniu przypomina wielka dzwonnica umieszczona na szczycie dachu.

W okresie międzywojennym wzniesiono nowy obiekt szkolny z czterema izbami lekcyjnymi, w których młodzież miała możliwość ukończenia ośmiu oddziałów szkoły podstawowej. Od roku 1954 kierownikiem szkoły był pan Robert Prochota. Wtedy to  w skład grona nauczycielskiego wchodzili Józefa Rusinek, Maria Pietrasz, Jerzy Zientarski, później Alicja Sznotala.

Po objęciu kierownictwa szkoły pan Prochota zajął się usuwaniem śladów zniszczeń wojennych, zwłaszcza w budynkach gospodarczych. W roku 1958 przeprowadzono kapitalny remont szkoły i budynków mieszkalnych.

W maju 1960 roku została wmurowana tablica pamiątkowa dla uczczenia faktu, że w latach międzywojennych w gmachu szkoły odbywała się nauka w języku polskim. Według relacji mieszkańców wsi Węgry, budynek szkolny został spalony w czasie ostatniej wojny. W latach 1946 – 1948 wysiłkiem całego społeczeństwa szkołę tutejszą odbudowano z ruin.

Wielkie zasługi w odbudowie szkoły położyła pierwsza kierowniczka szkoły – pani Zofia Koszałkowska. Od tego czasu wiele nauczycieli przewinęło się przez tutejszą szkołę. W 1963 roku w związku z realizacją reformy szkolnej, przewidującej wprowadzenie ośmioklasowego nauczania, należało przygotować do tego budynek szkolny. Inicjatorem rozbudowy szkoły był ówczesny kierownik szkoły, który kierował całością pracy, organizował dostawę materiałów budowlanych i z pozostałymi nauczycielami i dziećmi sam pomagał w pracach.

Rozbudowa trwała w latach 1966 – 1968. W wyniku rozbudowy szkoła uzyskała dodatkowo dwie izby lekcyjne (obecnie sala nr 4 i sala nr 6) oraz pomieszczenia na poddaszu – obecnie znajduje się tam biblioteka szkolna. W roku 1968 zakończono rozbudowę naszej szkoły, jak to pokazują stare zdjęcia, brak jeszcze było tylko zewnętrznej „kosmetyki”. Obecny swój wygląd i wielkość Społeczna Szkoła Podstawowa zawdzięcza rozbudowie przeprowadzonej w latach 1966 – 1968.

Rok 2003 był rokiem przełomowym dla naszej obecnej placówki. To wtedy ważyły się jej losy – zlikwidowana została szkoła publiczna, natomiast staraniem zawiązanego Stowarzyszenia Rodziców „Przyjazna Szkoła” powołano do istnienia placówkę społeczną. Było to ogromne wyzwanie dla wszystkich: dzieci, nauczycieli oraz rodziców. Od samego początku Rodzice bardzo angażowali się w działalność szkoły, pomagając przy remontach, odnowie klas oraz w różnych imprezach środowiskowych organizowanych przez szkołę. Szkoła między innymi organizowała różnego rodzaju festyny, imprezy np. Jarmark Bożonarodzeniowy, Święto Rodziny. Tradycją stały się już wyjazdy na Zielone Szkoły oraz Obozy Narciarskie.

Nasza szkoła działa bardzo prężnie, a od pewnego czasu przygotowujemy się do kolejnej rozbudowy - nowego skrzydła szkoły.

Ważne wydarzenia szkoły

1897 rok – w Węgrach został wybudowany pierwszy budynek szkoły
II wojna światowa – budynek szkolny zostaje spalony
Lata 1946 – 1948 – wysiłkiem całego społeczeństwa szkoła zostaje odbudowana
1958 rok – kapitalny remont szkoły i budynków mieszkalnych
1960 rok – wmurowanie tablicy dla uczczenia faktu, że w latach międzywojennych nauka odbywała się w szkole w języku polskim
Lata 1966 – 1968 – rozbudowa szkoły w związku z realizacją reformy przewidującej wprowadzenie ośmioklasowego systemu nauczania
Wrzesień 1988 roku – otwarcie sklepiku uczniowskiego „Łasuch”
Styczeń, luty 1989 roku – gruntowny remont sal lekcyjnych, korytarzy i pokoju nauczycielskiego
1989 rok – budowa kotłowni
Rok szkolny 1990/1991 – wprowadzenie nowych ocen „1” i „6”, wprowadzenie nauki języka niemieckiego
26 listopada 1998 roku – podpisanie umowy o partnerstwie między Szkołą Podstawową w Węgrach, a szkołą w Kleingeswenda
Maj 1999 roku – gościliśmy delegację z Werter, przyjazd młodzieży z Niemiec.
2007 - wybudowanie Orlika
2010 - 2012 - rozbudowa szkoły