Zapoznaj się z Radą Rodziców w naszej szkole.

Nasza szkoła współpracuje ściśle z rodzicami uczniów. Wspierają oni nasze działania a ich opinia jest jednym z głównych wyznaczników pracy naszej szkoły. Ich organem samorządowycm jest Rada Rodziców, która działa przy współpracy z dyrekcją szkoły na rzecz procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego uczniów.

Adres mailowy: rr.wegry@gmail.com

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2019/2020:

Przewodnicząca - Magdalena Rup-Skrzypacz,

Zastępca - Mariola Lotko,

Skarbnik - Krystyna Sordon.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Regulamin Rady Rodziców

Zobacz regulamin Rady Rodziców  pdf icon

Rady oddziałowe w roku szkolnym 2019/2020

Zobacz jak wyglądają rady oddziałowe poszczególnych klas

Klasa I

         

Klasa II 

           

Klasa III

przewodnicząca–Ilona Halupczok
zastępca-Andrzej Halupczok
skarbnik–Małgorzata Młynarczyk
  przewodnicząca–Katarzyna Tarara
zastępca-Ewa Leśniak
skarbnik–Justyna Cichoń
  przewodnicząca–Bożena Nowak
zastępca-Anna Gabriel
skarbnik–Justyna Morawiec
         

Klasa IV

 

Klasa V

 

Klasa VI

przewodnicząca–Magda Skrzypacz
zastępca-Dorota Kluczny
skarbnik–Mariola Lotko

  przewodnicząca–Marianna Labisz
zastępca-Dorota Kluczny
skarbnik–Roman Świerczuk
 

przewodnicząca–Aneta Tarara
zastępca – Barbara :ustig
skarbnik – Klaudia Puscz

         

Klasa VII

 

Klasa VIII

   
przewodnicząca–Magda Skrzypacz
zastępca-Agata Kekin
skarbnik–Anna Dudek
  przewodnicząca–Mariola Gancarek
zastępca-Karina Muszkiet
skarbnik–Krystyna Sordon