Zapoznaj się z Radą Rodziców w naszej szkole.

Nasza szkoła współpracuje ściśle z rodzicami uczniów. Wspierają oni nasze działania a ich opinia jest jednym z głównych wyznaczników pracy naszej szkoły. Ich organem samorządowycm jest Rada Rodziców, która działa przy współpracy z dyrekcją szkoły na rzecz procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego uczniów.

 

Adres mailowy: rr.wegry@gmail.com

 

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2020/2021:

Przewodnicząca - Magdalena Rup-Skrzypacz,

Zastępca - Mariola Lotko,

Skarbnik - Dorota Kluczny.

 

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

 

Regulamin Rady Rodziców

Zobacz regulamin Rady Rodziców  pdf icon

 

Rady oddziałowe w roku szkolnym 2020/2021

Zobacz jak wyglądają rady oddziałowe poszczególnych klas

Klasa I
         
Klasa II 
           
Klasa III
przewodnicząca–
zastępca-
skarbnik–
  przewodnicząca–Ilona Halupczok
zastępca-Andrzej Halupczok
skarbnik–Małgorzata Młynarczyk
  przewodnicząca–Katarzyna Tarara
zastępca-Ewa Leśniak
skarbnik–Justyna Cichoń
         
Klasa IV
Klasa V
Klasa VI

przewodnicząca–Bożena Nowak
zastępca-Anna Gabriel
skarbnik–Justyna Morawiec

  przewodnicząca–Magda Skrzypacz
zastępca-Dorota Kluczny
skarbnik–Mariola Lotko
 

przewodnicząca–Marianna Labisz
zastępca – Dorota Kluczny
skarbnik – Roman Świerczuk

         
Klasa VII
Klasa VIII
   
przewodnicząca–Aneta Tarara
zastępca-Barbara Lustig
skarbnik–Klaudia Puscz
  przewodnicząca–Magda Skrzypacz
zastępca-Agata Kekin
skarbnik–Anna Dudek