Zapoznaj się z Radą Rodziców w naszej szkole.

    Nasza szkoła współpracuje ściśle z rodzicami uczniów. Wspierają oni nasze działania a ich opinia jest jednym z głównych wyznaczników pracy naszej szkoły. Ich organem samorządowycm jest Rada Rodziców, która działa przy współpracy z dyrekcją szkoły na rzecz procesu dydaktyczno-wychowawczego i opiekuńczego uczniów.

Adres mailowy: rr.wegry@gmail.com

Skład Rady Rodziców na rok szkolny 2018/2019:

Przewodnicząca - Magdalena Rup-Skrzypacz,

Zastępca - Mariola Lotko,

Skarbnik - Krystyna Sordon.

Sprawozdanie z działalności Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

Regulamin Rady Rodziców

Zobacz regulamin Rady Rodziców  pdf icon

Rady oddziałowe w roku szkolnym 2018/2019

Zobacz jak wyglądają rady oddziałowe poszczególnych klas

Klasa I

         

Klasa II 

           

Klasa III

 
przewodnicząca–Katarzyna Tarara
zastępca-Ewa Leśniak
skarbnik–Justyna Cichoń
   
przewodnicząca–Monika Feliks
zastępca-Mariola Kornek-Garncarek
skarbnik–Adam Wojniak
 
przewodnicząca–Janina Majiczek
zastępca-Mariola Lotko
skarbnik–Agnieszka Grzejdziak
         

Klasa IV

 

Klasa V

 

Klasa VI


przewodnicząca–Justyna Bartek
zastępca-Mariola Świerc
skarbnik–Dorota Kluczny
 
przewodnicząca–Małgorzata Morawietz
zastępca – Joanna Wałowska
skarbnik – Anna Malek - Harasiuk
 
przewodnicząca–Magda Skrzypacz
zastępca-Agnieszka Słaboń
skarbnik–Lidia Steinert
         

Klasa VII

 

Klasa VIII

   

przewodnicząca–Mariola Gancarek
zastępca-Karina Muszkiet
skarbnik–Krystyna Sordon
 
przewodnicząca–Barbara Szymon
zastępca-Agnieszka Wieczorek
skarbnik-Katarzyna Czech