Samorząd Uczniowski

 W roku szkolnym 2019/2020 na przedstawicieli Samorządu Szkolnego zostali wybrani:

Przewodniczący SU - Korneliusz Kołodziej z klasy VII
Zastępca przewodniczącego SU- Paulina Gancarek z klasy VIII
Członkowie SU - Weronika Skrzypacz z kl.VII, Kacper Kluczny z kl. V, Małgorzata Fikus z kl.V, Mateusz Skrzypacz z kl.IV

Opiekunem Samorządu Szkolnego w roku 2019/2020 została Pani: Róża Świerc.