Samorząd Uczniowski

 W roku szkolnym 2021/2022 na przedstawicieli Samorządu Szkolnego zostali wybrani:

przewodniczący - Oliwier Cepak z klasy VIII
zastępca - Małgorzata Fikus z klasy VII
sekretarz - Adam Kunicki z klasy V

 

Opiekunem Samorządu Szkolnego w roku 2021/2022 została

pani Adriana Szewczuk - Kuc