Samorząd Uczniowski

 W roku szkolnym 2020/2021 na przedstawicieli Samorządu Szkolnego zostali wybrani:

Korneliusz Kołodziej  i Weronika Skrzypacz z klasy VIII

Filip Wodniok z klasy VII
Małgorzata Fikus i Mateusz Skrzypacz z kl.V

Opiekunem Samorządu Szkolnego w roku 2020/2021 została pani Róża Świerc.