Samorząd Uczniowski

 W roku szkolnym 2022/2023 na przedstawicieli Samorządu Szkolnego zostali wybrani:

przewodniczący - Kacper Kluczny z klasy VIII
zastępca - Wiktor Kunicki z klasy VIII
sekretarz - Małgorzata Fikus z klasy VIII

 

Opiekunem Samorządu Szkolnego w roku 2022/2023 jest

pani Agnieszka Szklińska