Ubezpieczenia

    • W związku z niedawno rozpoczętym rokiem szkolnym Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że ubezpieczenia uczniów w szkołach nie są obowiązkowe. Umowa ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci i młodzieży szkolnej ma charakter dobrowolny.
    • To rodzice/opiekunowie prawni we własnym zakresie dokonują wyboru ubezpieczyciela dla dziecka i sami je ubezpieczają.