Organizacja roku szkolnego

Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2022 r.
  -  8.09. - zebranie z Rodzicami klas I-VIII
 • - 16.09. - Sprzątanie Świata
 • -  26.09. - Dzień Języków
 •  - wrzesień 2022 - pasowanie pierwszaków
 • -  7.10. - Dzień Tabliczki Mnożenia
 • -  14.10. - Dzień Nauczyciela
  -  27.10 - konsultacje
  -  31.10. -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • -  6.12. - Mikołajki
 • -  grudzień'2022 - próbny egzamin ósmoklasisty
 • -  21.12. - szkolne kolędowanie i wigilie klasowe
 •  -  21.12. - zebranie z Rodzicami
 • -  22.12. -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • Zimowa przerwa świąteczna  – 23 - 31 grudnia 2022r.
 • -  2.01. -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • -  21-22.01 - Dzień Babci i Dziadka - klasy I - III
 • - luty'2023 - bal karnawałowy dla dzieci
 • Ferie zimowe – 13 - 26 lutego 2023 r.
  -  14-16.03 - Dni Matematyki w szkole
 • - 21-22 marca - I Dzień Wiosny
 • -  30.03. - konsultacje
  Wiosenna przerwa świąteczna – 6 - 11 kwietnia 2023 r.
  -  2.05. -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • -  18.05 - zebranie z Rodzicami
  -  23 - 25.05. - egzamin klasy VIII
 • - Dzień Sportu - maj/czerwiec 2023
 • - 9.06 -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 23 czerwca 2023
  Ferie letnie – 24 czerwca – 1 września 2023

Komunikat w sprawie dni wolnych

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach wyznaczył w roku szkolnym 2021/2022 dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych (w dniach tych mogą być organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze):
 •  - 31.10.22,

  - 22.12.22,

  - 2.01.23,

  - 2.05.23,

  - 23-25.05.23,

  - 9.06.23.

Godziny lekcyjne

1. lekcja     8.00 – 8.45
2. lekcja     8.55 – 9.40
3. lekcja     9.50 – 10.35
4. lekcja     10.45 – 11.30
5. lekcja     11.45 – 12.30
6. lekcja     12.40 – 13.25
7. lekcja     13.35 – 14.20
8.  lekcja     14.25 – 15.10