Organizacja szkoły

Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2020 r.
  - 3 września - zebranie z Rodzicami
  - 22 października - konsultacje
  - 2 listopada – dzień bez zajęć edukacyjnych
 • - 12 - 13 listopada – dni bez zajęć edukacyjnych
  - 10 grudnia – wywiadówka
 • - 22 grudnia - dzień bez zajęć edukacyjnych
  Zimowa przerwa świąteczna  – 23 - 31 grudnia 2020 r
 • Ferie zimowe – 18 - 31 stycznia 2021r.
  - 4 lutego - konsultacje
 • - 25 marca - konsultacje
  Wiosenna przerwa świąteczna – 1 - 6 kwietnia 2021 r.
  - 20.05 - konsultacje
  - 25-27 maja - egzamin klasy VIII
 • - 4 czerwca - dzień bez zajęć edukacyjnych
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 25 czerwca
  - Ferie letnie – 26 czerwca – 1 września

Komunikat w sprawie dni wolnych

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach wyznaczył w roku szkolnym 2019/2020 dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych (W dniach tych mogą być organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.):
 • - 2 listopada - poniedziałek
 • - 12 - 13 listopada - czwartek, piątek
 • - 22 grudnia - wtorek
 • - 25- 27 maja - egzaminy klasy VIII
 • - 4 czerwca - piątek po Bożym Ciele

Godziny lekcyjne

1. lekcja     8.00 – 8.45
2. lekcja     8.55 – 9.40
3. lekcja     9.50 – 10.35
4. lekcja     10.45 – 11.30
5. lekcja     11.45 – 12.30
6. lekcja     12.40 – 13.25
7. lekcja     13.35 – 14.20
8.  lekcja     14.25 – 15.10