Organizacja roku szkolnego

Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2021/2022

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 1 września 2021 r.
  -  2.09. - zebranie z Rodzicami klas I-III oraz VIII
 • -  9.09. zebranie z Rodzicami klas IV-VII
 • -  27.09. - Dzień Języków
 • -  29.09. - Dzień Ziemi
 • -  1.10. - Dzień Tabliczki Mnożenia
 • -  14.10. - Dzień Nauczyciela
  -  28.10 - konsultacje
  -  2.11. -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • -  11.11. - Święto Niepodległości
 • -  12.11. -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • -  6.12. - Mikołajki
 • -  próbny egzamin ósmoklasisty
 • -  16.12. - zebranie z Rodzicami
 •  -  22.12. - szkolne kolędowanie i wigilie klasowe
  Zimowa przerwa świąteczna  – 23 - 31 grudnia 2021 r
 • -  7.01. -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • -  21-22.01 - Dzień Babci i Dziadka - klasy I - III
 • - 28.01 - bal karnawałowy dla dzieci
 • Ferie zimowe – 31 stycznia - 13 lutego 2022 r.
  -  14-17.03 - Dni Matematyki w szkole
 • -  31.03. - konsultacje
  Wiosenna przerwa świąteczna – 14 - 19 kwietnia 2022 r.
  -  2.05. -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
 • -  19.05 - zebranie z Rodzicami
  -  24 - 26.05. - egzamin klasy VIII
 • - 17 czerwca -  dodatkowy dzień wolny od zajęć edukacyjnych
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 24 czerwca 2022
  Ferie letnie – 25 czerwca – 1 września

Komunikat w sprawie dni wolnych

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach wyznaczył w roku szkolnym 2021/2022 dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych (w dniach tych mogą być organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze):
 • -  2.11. -  wtorek po Wszystkich Świętych
 • -  12.11. -  piątek po Święcie Niepodległości
 • -  7.01. -  piątek po Święcie Trzech Króli
  -  2.05. -  poniedziałek weekendu majowego
 • -  24 - 26.05. - wtorek, środa, czwartek - egzamin ósmoklasisty
 • -  17 czerwca -  piątek po Bożym Ciele

Godziny lekcyjne

1. lekcja     8.00 – 8.45
2. lekcja     8.55 – 9.40
3. lekcja     9.50 – 10.35
4. lekcja     10.45 – 11.30
5. lekcja     11.45 – 12.30
6. lekcja     12.40 – 13.25
7. lekcja     13.35 – 14.20
8.  lekcja     14.25 – 15.10