Zapoznaj się z funkcjonowaniem naszej biblioteki

Regulamin dotyczący podręczników dotacyjnych

pdf icon

Godziny pracy biblioteki

Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem świadczy o rozwoju kultury. Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa, przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy …” Jan Paweł II

WTOREK – 10.45 – 12.35 (lekcja 3 i 4 + przerwy)
ŚRODA – 10.40 – 11.45 (lekcja 4 + przerwa)
CZWARTEK – 10.40 - 11.45 (lekcja 4 + przerwa)

Roczny plan pracy

 1.     udostępnianie zbiorów biblioteki
 2.     przysposobienie czytelnicze uczniów
 3.     propagowanie czytelnictwa
 4.     udostępnianie księgozbioru podręcznego oraz czasopism w kąciku czytelniczym – wypożyczanie zbiorów biblioteki jako pomocy naukowych na lekcje do poszczególnych klas
 5.     wypożyczanie książek nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły
 6.     wypożyczanie książek uczniom klas I – VI ( zwrócenie uwagi na czytelnictwo literatury popularno-naukowej)
 7.     organizowanie lekcji bibliotecznych , zajęć w ramach realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja czytelniczo-medialna’’
 8.     udzielanie indywidualnych informacji i porad uczniom i nauczycielom korzystającym z biblioteki
 9. pomoc w wyborze lektury
 10.     rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 11.     kształtowanie u uczniów dociekliwości poznawczej oraz umiejętności samodzielnych poszukiwań
 12.     organizacja plebiscytów, wystaw, gazetek, imprez czytelniczych, konkursów
 13.     organizacja spotkania z autorem książek dla dzieci –
 14.     doskonalenie warsztatu pracy – nowości wydawnicze i metodyczne według potrzeb 1 raz w miesiącu według potrzeb rok szkolny rok szkolny
 15.     udostępnianie zbiorów – statystyka
 16.     ewidencja zbiorów – klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie zakupionych woluminów
 17.     zakładanie kart książek i kart katalogowych
 18.     prowadzenie rejestru ubytków – aktualizacja kartoteki czytelników – sporządzanie wykazów czytelnictwa
 19.     prowadzenie dziennika bibliotecznego
 20.     opracowywanie sprawozdań z działalności biblioteki, półrocznych i rocznych.

Regulamin

 1. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 2. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 4.  Okres wypożyczenia książki z działu lektur  nie może przekraczać czterech tygodni.
 5.  Książki naukowe  wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 6.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 7.  Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 8. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 9.  Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegani ustalonych terminów wypożyczeń.
 10.  Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 11.  Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 12.  Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą książkę lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnie antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 14.  Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.   
 15. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 16. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

Wykaz lektur

Klasy 1 - 3

Hans Christian Andersen – Baśnie (wybór);
Władysław Bełza – Kto ty jesteś? Polak mały!;
Jan Brzechwa – Akademia Pana Kleksa;
Wanda Chotomska – Legendy polskie;
Maria Konopnicka – O krasnoludkach i sierotce Marysi (fragmenty);
Hugh Lofting – Doktor Dolittle i jego zwierzęta;
Astrid Lindgren – Dzieci z Bullerbyn;
Kornel Makuszyński – 120 przygód Koziołka Matołka (księga I);
Alan Aleksander Milne – Kubuś Puchatek;
ks. Jan Twardowski – Patyki i patyczki;
Julian Tuwim – Wiersze dla dzieci: Lokomotywa, Słoń Trąbalski;

Inne wybrane utwory klasycznej literatury dziecięcej polskiej i światowej.

Klasa 4

Carlo Collodi – Pinokio,
Clive Staples Lewis – Opowieści z Narnii, cz. I: Lew, Czarownica i stara szafa,
Rudyard Kipling – Księga dżungli

Klasa 5

Lucy Maud Montgomery – Ania z Zielonego Wzgórza,
Henryk Sienkiewicz – W pustyni i w puszczy,
Ks. Jan Twardowski – Zeszyt w kratkę,
Mark Twain – Przygody Tomka Sawyera

Klasa 6

Wiktor Gomulicki – Wspomnienia niebieskiego mundurka,
Irena Jurgielewiczowa – Ten obcy,
Józef Ignacy Kraszewski – Stara baśń,
Kornel Makuszyński – Szatan z siódmej klasy,
Edmund Niziurski – Sposób na Alcybiadesa,
Alferd Szklarski – Tomek w krainie kangurów,
Juliusz Verne – W 80 dni dookoła świata,
Stanisław Lem – Bajki robotów.

Innowacja pedagogiczna

Uzasadnienie innowacji

Inspiracją do opracowania innowacji wychowawczej pt.: „Twórczość własna jako motywacja do czytania”stała się obserwacja współczesnej rzeczywistości, której wyznacznikiem jest kultura obrazkowa, narzucająca odbiorcy gotowe treści. W rezultacie pozbawiająca tegoż odbiorcę radości tworzenia, refleksji, przeżywania. W dobie daleko posuniętej komputeryzacji wszystkich dziedzin życia, łatwego dostępu do radia, telewizji, czasopism, Internetu, młody człowiek bombardowany jest nieustannie treściami, które zniekształcają obraz świata, człowieka i podstawowych wartości oraz prowadzić mogą do uzależnienia od mediów. Często w przekazach medialnych pomijana jest sfera wrażliwości, refleksji, empatii, co powoduje niechęć do wysiłku umysłowego, do systematycznego czytania, trudności w rozumieniu tekstu. Książka dziś została odsunięta na plan dalszy a potrzeba czytania zajmuje dalekie miejsca na listach potrzeb.

Czytaj więcej