Instalacja i logowanie do MS Teams

05Jidi9HqQuegaS1lFvCADR 19.fit scale.size 1028x578.v 1569892613

Instrukcja instalacji i logowania się do Ms Team

W tym celu należy:

1. Pobrać i zainstalować wersję klasyczną lub mobilną Microsoft Teams.

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

2. Jako login podać swój adres mailowy przekazany przez wychowawcę ( np.cnowacki@sspwegry.onmicrosoft.com)

3. Wpisać pierwsze hasło: Student.123 (każdy uczeń ma pierwsze hasło takie samo)

4. Wpisanie ww hasła wymusi zmianę hasła na swoje indywidualne.

5. Sprawdzić czy wszystko jest ok, tzn zalogować się do aplikacji.

 

Powodzenia!