Instalacja i logowanie do MS Teams

05Jidi9HqQuegaS1lFvCADR 19.fit scale.size 1028x578.v 1569892613

Instrukcja instalacji i logowania się do Ms Team

W tym celu należy:

1. Pobrać i zainstalować wersję klasyczną lub mobilną Microsoft Teams.

https://www.microsoft.com/pl-pl/microsoft-365/microsoft-teams/download-app#desktopAppDownloadregion

2. Jako login podać swój adres mailowy przekazany przez wychowawcę ( np.cnowacki@sspwegry.onmicrosoft.com)

3. Wpisać hasło przekazane przez wychowawcę (np. CzeNow22)

4. Zalogować się do aplikacji.

 

Powodzenia!