Obiady

W bieżącym roku szkolnym 2022/2023 dostawcą obiadów jest restauracja Przystanek Osowiec
Cena obiadu wynosi 8,50 zł (mały) i 13 zł (duży)
Zapisy przyjmuje Pani Irena Fronia
Zapraszamy!