Obiady

W bieżącym roku szkolnym dostawcą obiadów jest restauracja Przystanek Osowiec
Cena obiadu wynosi 7zł (mały) i 11zł(duży)
Zapisy przyjmuje Pani Irena Fronia
Zapraszamy