Obiady

W bieżącym roku szkolnym dostawcą obiadów jest restauracja Festivalowa Catering
Cena obiadu wynosi 7,50zł
Zapisy przyjmuje Pani Irena Fronia
Zapraszamy