Obiady

W bieżącym roku szkolnym dostawcą obiadów jest restauracja Przystanek Osowiec
Cena obiadu wynosi 7,50 zł (mały) i 12 zł (duży)
Zapisy przyjmuje Pani Irena Fronia
Zapraszamy!