Stowarzyszenie Rodziców

ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZICÓW „PRZYJAZNA SZKOŁA”

Prezes – Adam Prochota
Wiceprezes – Damian Morawietz
Skarbnik – Mariola Gancarek
Członek zarządu – Mirosław Sztangret
Członek zarządu – Agnieszka Iwanowska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Róża Świerc

Członek komisji - Jerzy Dziuba
Członek komisji – Paweł Kołodziej

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia  pdf icon

ZAPYTANIE OFERTOWE

Wykonanie robót związanych z montażem urządzeń na boisku sportowym – łapacze piłek  pdf icon