Stowarzyszenie Rodziców

ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZICÓW „PRZYJAZNA SZKOŁA”

Prezes – Adam Prochota
Wiceprezes – Damian Morawietz
Skarbnik – Mariola Gancarek
Członek zarządu – Mirosław Sztangret
Członek zarządu – Agnieszka Iwanowska

KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący – Maciej Bajorek

Członek komisji - Zbigniew Gajdis
Członek komisji – Paweł Janicki

 

STATUT STOWARZYSZENIA

Zapoznaj się ze Statutem Stowarzyszenia  pdf icon