Misja i Wizja Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach

MISJA Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach
Jesteśmy nowoczesną placówką, w której bezpieczeństwo jest priorytetem. Rozpoznajemy potrzeby i możliwości edukacyjne, wspieramy rozwój zainteresowań i uzdolnień naszych uczniów. Indywidualizujemy proces kształcenia, ponieważ każdy uczeń jest dla nas ważny i szczególny. Rozwijamy kreatywność, odpowiedzialność, umiejętność wykorzystywania zdobytej wiedzy. Zapewniamy różnorodność form i środków, stosujemy aktywizujące metody pracy . Wspomagamy rodzinę w procesie wychowania. Zapewniamy wszechstronny rozwój osobowości uczniów.
Po prostu uczymy życia.

WIZJA
Jesteśmy skuteczną i szybko rozwijającą się placówką. Dysponujemy wysoko wykwalifikowaną kadrą oraz dużymi zasobami środków dydaktycznych i wyposażenia. Nasza Szkoła jest miejscem przyjaznym, bezpiecznym oraz nowoczesnym a jej działalność ukierunkowana jest na ucznia i jego potrzeby umożliwiając mu wszechstronny rozwój osobowości. Przestrzegamy Praw Dziecka oraz dokładamy wszelkich starań, aby uczeń czuł się pewnie i bezpiecznie. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w sprawach związanych z edukacją ich dzieci. Wprowadzamy w świat wartości ucząc szacunku, demokracji, sprawiedliwości oraz otwartości na drugiego człowieka. Promujemy i uczymy poczucia odpowiedzialności za swoje czyny oraz umiejętności dialogu. Uczymy samodzielności. Tworzymy środowisko przyjazne uczeniu się, promujemy zdrowy styl życia. Oferujemy wszechstronne kształcenie dzieci łącząc tradycję z zastosowaniem technologii informacyjnych w najlepszej szkole.
Jesteśmy miejscem stworzonym dla twojego dziecka.