Kadra pedagogiczna i pracownicy szkoły

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Pomocną ręką dla nauczycieli są również inne osoby zatrudnione w naszej szkole. Personel szkolny to ludzie pogodni, życzliwi o wysokiej kulturze osobistej, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci i rozwijanie ich zainteresowań.
Cały personel tworzy atmosferę ciepła i życzliwości oraz wzajemnego poszanowania, by w naszej szkole wszyscy czuli się jak w domu.