Zebrania z Rodzicami

  • W roku szkolnym 2020/2021 spotkania z rodzicami (zebrania i konsultacje) odbywać się będą w formie zdalnej
  • (oprócz tego zachęcamy do stałego kontaktu przez dziennik)

    - 3.09.2020 - zebranie z wychowawcą klasy ( godzinę ustala każdy wychowawca z rodzicami danej klasy)
    - 22.10.2020 - konsultacje
  • - 10.12. 2020 - wywiadówka
  • - 4.02.2021 - konsultacje
  • - 25.03.2021 - konsultacje
  • - 20.05.2021 - wywiadówka