Zebrania z Rodzicami

 • W roku szkolnym 2021/2022 spotkania z rodzicami (zebrania i konsultacje) odbywać się będą w formie zdalnej
 • (oprócz tego zachęcamy do stałego kontaktu przez dziennik)
  • -  2.09. - zebranie z rodzicami klas I-III oraz VIII
  • -  9.09. zebranie z rodzicami klas IV-VII
  • -  28.10 - konsultacje
  • -  16.12. - zebranie z Rodzicami
  • -  31.03. - konsultacje
  • -  19.05 - zebranie z rodzicami

      Konsultacje nauczycieli SSP w Węgrach  pdf icon