Podstawowe informacje

W tej części Biuletynu udostępniamy podstawowe informacje o Stowarzyszeniu Rodziców "Przyjazna Szkoła", o statusie prawnym, danych teleadresowych oraz danych ułatwiających kontakt z nami.