Cytaty3

W szkole bardzo mi się podoba, nauczyciele są bardzo zaangażowani w życie szkoły i nasze oceny. Nauczyciele pomagają w poprawach i w ważnych sprawach. Nauczyciele są w porządku i lubią pożartować. Nauczyciele bardzo dobrze się przygotowują do lekcji, dbają, by uczniowie się nie nudzili. Małe klasy powodują lepszą integrację wśród młodzieży. Tok nauczania jest interesujący, a sposób oceniania sprawiedliwy.

Nauczyciele pomagają w nauce. Małe klasy pozwalają w zrozumieniu danego tematu. W szkole panuje miła atmosfera.