Organizacja szkoły

Kalendarz pracy szkoły na rok szkolny 2019/2020

 • Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 2 września 2019r
  - 5 września - zebranie z Rodzicami
  - 14 października - Dzień Nauczyciela – dzień bez zajęć edukacyjnych
  - 24 października - konsultacje
  - 31  października – dzień bez zajęć edukacyjnych
  - 12 grudnia – konsultacje
  Zimowa przerwa świąteczna  – 23 grudnia 2019 r – 6 stycznia 2020 r
  - 30 stycznia - konsultacje
 • Ferie zimowe – 10 - 23 lutego 2020r.
  - 3-7 lutego - Biała Szkoła
 • - 26 marca - konsultacje
  Wiosenna przerwa świąteczna – 9 - 14 kwietnia 2020 r.
  - 21.05 - Konsultacje
  - Zielona Szkoła –maj/czerwiec
  Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 26 czerwca
  - Ferie letnie – 27 czerwca – 1 września

Komunikat w sprawie dni wolnych

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach wyznaczył w roku szkolnym 2019/2020 dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych (W dniach tych mogą być organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.):
 • - 14 października (w tym dniu uczniowie uczestniczą jedynie w akademii z okazji Dnia Nauczyciela)
 • - 31października
 • - 2-3 stycznia
 • - 3 dni kwietnia - egzaminy klasy ósmej

Godziny lekcyjne

1. lekcja     8.00 – 8.45
2. lekcja     8.55 – 9.40
3. lekcja     9.50 – 10.35
4. lekcja     10.45 – 11.30
5. lekcja     11.45 – 12.30
6. lekcja     12.40 – 13.25
7. lekcja     13.35 – 14.20
8.  lekcja     14.25 – 15.10