Za pomocą tego formularza możesz zgłosić dziecko na rok 2021/2022 do naszej szkoły.

Formularz wypełniają rodzice, wyrażając chęć zgłoszenia swojego dziecia do uczęszczania do naszej szkoły. 

* Wysłanie formularza NIE jest równoznaczne z przyjęciem do szkoły.

* Decyzja komisji rekrutacyjnej zostanie przesłana w formie mailowej.

* W trakcie rekrutacji poprosimy Państwa o dosłanie dodatkowych dokumentów.

* Harmonogram rekrutacji pdf icon

Rekrutacja - rok szkolny 2021/2022

0/11

Tak Nie
ze świetlicy z obiadów

Proszę podać dane matki / prawnej opiekunki dziecka

Proszę podać dane ojca / prawnego opiekuna dziecka

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami).

Administratorem danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach Stowarzyszenie Rodziców "Przyjazna Szkoła"(ul. Szkolna 40, 46-023 Osowiec). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do podanych danych, prawo ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).