1991

Wprowadzenie nowych ocen „1” i „6”, wprowadzenie nauki języka niemieckiego.