1989

Gruntowny remont sal lekcyjnych, korytarzy i pokoju nauczycielskiego oraz budowa kotłowni.