1948

Wysiłkiem całego społeczeństwa szkoła zostaje odbudowana.