1968

Rozbudowa szkoły w związku z realizacją reformy przewidującej wprowadzenie ośmioklasowego systemu nauczania.