Dokumenty szkolne

- Wewnątrzszkolny system oceniania (również zdalnego)  pdf icon

- Zarządzenie Dyrektora SSP w Węgrach z dnia 1.09.2020 w sprawie regulaminu zajęć w czasie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego pdf icon

- Wewnątrzszkolny regulamin funkcjonowania szkoły SSP Węgry w czasie stanu epidemii na terenie RP pdf icon

- Regulamin nauczania zdalnego w SSP w Węgrach pdf icon

- Regulamin nauczania hybrydowego w SSP w Węgrach #1 pdf icon

- Regulamin nauczania hybrydowego w SSP w Węgrach #2 pdf icon