Szlachetna Paczka

Szanowni Rodzice, Drogie Dzieci!
Tradycyjnie, jak co roku o tej porze chcemy wspólnie z całą naszą społecznością szkolną wziąć udział w zorganizowaniu "szlachetnej paczki". W tym roku jest szczególna sytuacja, mam jednak nadzieję, że uda nam się, jak co roku, pomóc "naszej" rodzinie. Potrzeby rodziny są dostępne u Rady Rodziców. Dary można zanosić do szkoły (do 11 grudnia). Dziękuję wszystkim za zaangażowanie i wielkie serce.

szlachetna paczka