Historia naszej szkoły

Pierwszy budynek szkolny w Węgrach został wybudowany w XIX wieku . Wskazuje na to tabliczka z datą 1897 r. wmurowana w komin szkoły. Dziś budynek ten mieści się w sąsiedztwie obecnej szkoły. Wnętrze obiektu zostało zaadoptowane na mieszkania dla nauczycieli. O jego dawnym przeznaczeniu przypomina wielka dzwonnica umieszczona na szczycie dachu.

W okresie międzywojennym wzniesiono nowy obiekt szkolny z czterema izbami lekcyjnymi, w których młodzież miała możliwość ukończenia ośmiu oddziałów szkoły podstawowej. Od roku 1954 kierownikiem szkoły był pan Robert Prochota. Wtedy to  w skład grona nauczycielskiego wchodzili Józefa Rusinek, Maria Pietrasz, Jerzy Zientarski, później Alicja Sznotala.

Po objęciu kierownictwa szkoły pan Prochota zajął się usuwaniem śladów zniszczeń wojennych, zwłaszcza w budynkach gospodarczych. W roku 1958 przeprowadzono kapitalny remont szkoły i budynków mieszkalnych.

W maju 1960 roku została wmurowana tablica pamiątkowa dla uczczenia faktu, że w latach międzywojennych w gmachu szkoły odbywała się nauka w języku polskim. Według relacji mieszkańców wsi Węgry, budynek szkolny został spalony w czasie ostatniej wojny. W latach 1946 – 1948 wysiłkiem całego społeczeństwa szkołę tutejszą odbudowano z ruin.

Wielkie zasługi w odbudowie szkoły położyła pierwsza kierowniczka szkoły – pani Zofia Koszałkowska. Od tego czasu wiele nauczycieli przewinęło się przez tutejszą szkołę. W 1963 roku w związku z realizacją reformy szkolnej, przewidującej wprowadzenie ośmioklasowego nauczania, należało przygotować do tego budynek szkolny. Inicjatorem rozbudowy szkoły był ówczesny kierownik szkoły, który kierował całością pracy, organizował dostawę materiałów budowlanych i z pozostałymi nauczycielami i dziećmi sam pomagał w pracach.

Rozbudowa trwała w latach 1966 – 1968. W wyniku rozbudowy szkoła uzyskała dodatkowo dwie izby lekcyjne (obecnie sala nr 4 i sala nr 6) oraz pomieszczenia na poddaszu – obecnie znajduje się tam biblioteka szkolna. W roku 1968 zakończono rozbudowę naszej szkoły, jak to pokazują stare zdjęcia, brak jeszcze było tylko zewnętrznej „kosmetyki”. Obecny swój wygląd i wielkość Społeczna Szkoła Podstawowa zawdzięcza rozbudowie przeprowadzonej w latach 1966 – 1968.

Ważne wydarzenia szkoły

1897 rok – w Węgrach został wybudowany pierwszy budynek szkoły
II wojna światowa – budynek szkolny zostaje spalony
Lata 1946 – 1948 – wysiłkiem całego społeczeństwa szkoła zostaje odbudowana
1958 rok – kapitalny remont szkoły i budynków mieszkalnych
1960 rok – wmurowanie tablicy dla uczczenia faktu, że w latach międzywojennych nauka odbywała się w szkole w języku polskim
Lata 1966 – 1968 – rozbudowa szkoły w związku z realizacją reformy przewidującej wprowadzenie ośmioklasowego systemu nauczania
Wrzesień 1988 roku – otwarcie sklepiku uczniowskiego „Łasuch”
Styczeń, luty 1989 roku – gruntowny remont sal lekcyjnych, korytarzy i pokoju nauczycielskiego
1989 rok – budowa kotłowni
Rok szkolny 1990/1991 – wprowadzenie nowych ocen „1” i „6”, wprowadzenie nauki języka niemieckiego
26 listopada 1998 roku – podpisanie umowy o partnerstwie między Szkołą Podstawową w Węgrach, a szkołą w Kleingeswenda
Maj 1999 roku – gościliśmy delegację z Werter, przyjazd młodzieży z Niemiec.