Samorząd Uczniowski

 W skład Samorządu Szkolnego wchodzą wszyscy uczniowie naszej szkoły. W roku szkolnym 2018/2019 na przedstawicieli Samorządu Szkolnego zostali wybrani:

Przewodnicząca - Weronika Stotko
Zastępca przewodniczącej - Adam Schweda
Sekretarz - Marta Tarara

Opiekunem Samorządu Szkolnego w roku 2018/2019 została Pani: Adriana Szewczuk-Kuc.