Dokumenty szkolne

Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach pracuje w oparciu o następujące dokumenty:

- Statut  pdf icon

- Program profilaktyczno - wychowawczy  pdf icon

- Punktowy system oceniania zachowania pdf icon

- Wewnątrzszkolny system oceniania  pdf icon

- Wykaz podręczników pdf icon