Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną stanowią nauczyciele z wyższym wykształceniem pedagogicznym, którzy zapewnią profesjonalną opiekę edukacyjną i wychowawczą dzieci. Pomocną ręką dla nauczycieli są również inne osoby zatrudnione w naszej szkole. Personel szkolny to ludzie pogodni, życzliwi o wysokiej kulturze osobistej, nastawieni na zaspokajanie indywidualnych potrzeb dzieci i rozwijanie ich zainteresowań.
Cały personel tworzy atmosferę ciepła i życzliwości oraz wzajemnego poszanowania, by w naszej szkole wszyscy czuli się jak w domu.

Małgorzata Migurska-Sztangret (dyrektor szkoły, nauczyciel języka angielskiego), m.sztangret@przyjazna-szkola.pl
Adam Prochota (zastępca dyrektora do spraw administracyjnych), a.prochota@przyjazna-szkola.pl
Karolina Tymkiewicz (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, logopeda, wychowawczyni klasy I), k.tymkiewicz@przyjazna-szkola.pl
Sandra Jendryca (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy II), s.jendryca@przyjazna-szkola.pl
Natalia Morawska (nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawczyni klasy III), n.morawska@przyjazna-szkola.pl
Katarzyna Szczepaniak (nauczyciel wspomagający w klasie II), k.szczepaniak@przyjazna-szkola.pl
Sandra Leś (nauczyciel języka niemieckiego w klasach I-IV, wychowawczyni klasy IV), s.les@przyjazna-szkola.pl
Mateusz Faliński (nauczyciel wychowania fizycznego w klasach IV-VIII, wychowawca klasy VI), m.faliński@przyjazna-szkola.pl
Agnieszka Szklińska (nauczyciel języka polskiego w klasach IV-VIII, wychowawczyni klasy VII), a.szklinska@przyjazna-szkola.pl
Małgorzata Pawleta-Cepak (nauczyciel języka niemieckiego i geografii w klasach I-VIII, wychowawczyni klasy VIII), m.pawleta-cepak@przyjazna-szkola.pl
Agnieszka Tkaczyk (nauczyciel języka angielskiego w klasach I-VIII), a.tkaczyk@przyjazna-szkola.pl
Adriana Szewczuk-Kuc (nauczyciel historii i WOSu w klasach IV-VIII), a.szewczuk-kuc@przyjazna-szkola.pl
Marta Wiszniewska (nauczyciel chemii, biologii i przyrody w klasach IV-VIII), m.wiszniewska@przyjazna-szkola.pl
Elżbieta Zelek-Hebda (nauczyciel plastyki, techniki, zaj.technicznych i plastycznych w klasach IV-VIII), e.hebda@przyjazna-szkola.pl
Bogdan Żulewski (nauczyciel muzyki w klasach I-VIII), b.zulewski@przyjazna-szkola.pl
Róża Świerc (nauczyciel religii w klasach I-VIII), r.swierc@przyjazna-szkola.pl
Anna Sujata (nauczyciel fizyki w klasach V-VIII), a.sujata@przyjazna-szkola.pl
Zofia Wróblewska (nauczyciel matematyki w klasach IV,VI i VII), z.wroblewska@przyjazna-szkola.pl
Grzegorz Mińkowski (nauczyciel informatyki IV-VIII), g.minkowski@przyjazna-szkola.pl
Bartłomiej Kindrat (nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w klasie VIII), b.kindrat@przyjazna-szkola.pl
Ewa Granat (pedagog, logopeda), e.granat@przyjazna-szkola.pl
Klaudia Gierszewicz (nauczyciel świetlicy, pracownik sekretariatu), k.gierszewicz@przyjazna-szkola.pl
Jolanta Soppa (nauczyciel doradztwa zawodowego w klasie VII i VIII)
Irena Fronia (pracownik niepedagogiczny)
Barbara Szymon (pracownik niepedagogiczny)