Zebrania z Rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2018/2019:
Wywiadówka: 
13.09.2018
14.03.2019
Konsultacje:
25.10.2018
13.12.2018

24.01.2019
07.05.2019

O godzinie spotkań oraz o ewentualnych zmianach będą Państwo informowani na bieżąco.