Kangur Matematyczny’2013

W czwartek 21 marca 2013r., po długich przygotowaniach pod czujnym okiem p. Ewy Sokólskiej, p. Klaudii Reinert oraz p. Joanny Dzierżanowskiej, do konkursu w naszej szkole przystąpiło 40 uczniów z klas II – VI, a spośród nich najlepsze wyniki uzyskali:

Maximilian Susczyk z klasy II w kategorii Żaczek (65punktów)

Marta Ciszewska z klasy IV w kategorii Maluch (95 punktów)

Martin Stotko z klasy VI w kategorii Beniamin (79,75 punktów)

 Marta Ciszewska otrzymała wyróżnienie za wspaniały wynik w województwie opolskim!

Wszyscy uczniowie otrzymali kangurkową piętnastkę i dyplomy uczestnictwa, najlepsi – nagrody książkowe.

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów matematycznych!

DSC06361a

 

Kilka słów o konkursie …

W województwie opolskim liczba uczestników zgłoszonych do tegorocznego międzynarodowego konkursu „Kangur Matematyczny” wyniosła 3791. W tym w kategorii:

  • Żaczek: 391
  • Maluch: 1 175
  • Beniamin: 1098

Międzynarodowy konkurs „Kangur Matematyczny” jest adresowany do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich, od klasy drugiej szkoły podstawowej do klas maturalnych w liceach i technikach. Rozgrywany jest sześciu kategoriach, w szkole podstawowej obejmuje następujące klasy:

Klasa II – Żaczek

Klasy  III i IV – Maluch

Klasy V i VI – Beniamin

  • Konkurs ma charakter jednorazowego testu.
  • Zadania oraz termin są ustalane przez władze stowarzyszenia Kangourou Sans Frontie’res.
  • Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Test konkursowy w kategorii „Żaczek” zawiera 21 zadań o różnym stopniu trudności (7 zadań po 3 punkty, 7 zadań po 4 punkty i 7 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 21 punktów.

Test konkursowy w kategorii „Maluch” zawiera 24 zadania o różnym stopniu trudności (8 zadań po 3 punkty, 8 zadań po 4 punkty i 8 zadań po 5 punktów). Uczeń uczestniczący w Konkursie tej kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 24 punkty.
Testy konkursowe pozostałych kategorii zawierają po 30 pytań o różnym stopniu trudności (10 zadań po 3 punkty, 10 zadań po 4 punkty i 10 zadań po 5 punktów. Uczeń uczestniczący w konkursie w każdej z tych kategorii otrzymuje w chwili rozpoczęcia konkursu 30 punktów.

Do każdego zadania dołączonych jest 5 odpowiedzi, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi, otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

W czasie trwania Konkursu nie wolno korzystać z kalkulatorów.

Wspólna dla wszystkich krajów data konkursu oraz te same zestawy pytań dla poszczególnych poziomów podnoszą atrakcyjność konkursu. Wprawdzie wyniki Konkursu mogłyby być wykorzystane do opracowania międzynarodowych rankingów czy innych form rywalizacji pomiędzy krajami (jak ma to miejsce np. w przypadku Międzynarodowej Olimpiady Matematycznej), jednak nie byłoby to zgodne z główną ideą konkursu, którą jest sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Dzień konkursu, „Dzień Kangura” stał się już w szkołach wielu krajów prawdziwym świętem matematyki, nie ograniczającym się wyłącznie do samego konkursu. Jest też okazją do realizowania innych form popularyzacji matematyki.

Konkurs „Kangur Matematyczny” jest imprezą samofinansującą się. Środki na organizację i nagrody pochodzą z opłat wpisowych uczestników.

Więcej informacji na stronie www.kangur-mat.pl