Biblioteka

Godziny pracy biblioteki

 „Biblioteka jest instytucją, która samym swoim istnieniem

świadczy o rozwoju kultury.

Jest ona bowiem skarbnicą piśmiennictwa,

przez które człowiek wyraża swój zamysł twórczy …”

Jan Paweł II

Ksiazki_rzadek_453

GODZINY OTWARCIA SZKOLNEJ BIBLIOTEKI:

 PONIEDZIAŁEK – 11.30 – 12.40

WTOREK – 11.30 – 12.40

ŚRODA – 11.30 – 12.40

CZWARTEK – 11.30 – 12.40

PIĄTEK – 11.30 – 11.45

Plan pracy biblioteki na rok szkolny 2013/2014

ROCZNY PLAN PRACY BIBLIOTEKI na rok szkolny 2013/2014

 • udostępnianie zbiorów biblioteki
 • przysposobienie czytelnicze uczniów
 • propagowanie czytelnictwa
 • udostępnianie księgozbioru podręcznego oraz czasopism w kąciku czytelniczym – wypożyczanie zbiorów biblioteki jako pomocy naukowych na lekcje do poszczególnych klas
 • wypożyczanie książek nauczycielom, pozostałym pracownikom szkoły
 • wypożyczanie książek uczniom klas I – VI ( zwrócenie uwagi na czytelnictwo literatury popularno-naukowej)
 • organizowanie lekcji bibliotecznych , zajęć w ramach realizacji ścieżki międzyprzedmiotowej „Edukacja czytelniczo-medialna’’
 • udzielanie indywidualnych informacji i porad uczniom i nauczycielom korzystającym z biblioteki
 • pomoc w wyborze lektury
 • rozpoznawanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • kształtowanie u uczniów dociekliwości poznawczej oraz umiejętności samodzielnych poszukiwań
 • organizacja plebiscytów, wystaw, gazetek, imprez czytelniczych, konkursów
 • organizacja spotkania z autorem książek dla dzieci –
 • doskonalenie warsztatu pracy – nowości wydawnicze i metodyczne według potrzeb 1 raz w miesiącu według potrzeb rok szkolny rok szkolny
 • udostępnianie zbiorów – statystyka
 • ewidencja zbiorów – klasyfikacja, katalogowanie, pieczętowanie zakupionych woluminów
 • zakładanie kart książek i kart katalogowych
 • prowadzenie rejestru ubytków – aktualizacja kartoteki czytelników – sporządzanie wykazów czytelnictwa
 • prowadzenie dziennika bibliotecznego
 • opracowywanie sprawozdań z działalności biblioteki, półrocznych i rocznych
REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

 • Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i  inni pracownicy szkoły.
 • Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 • Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 • Okres wypożyczenia książki z działu lektur  nie może przekraczać czterech tygodni.
 • Książki naukowe  wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 • Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 • Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 • Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 • Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegani ustalonych terminów wypożyczeń.
 • Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 • Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 • Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 • Czytelnik który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą książkę lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnie antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 • Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 • W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.

 

Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu,

mogą być w szczególnych przypadkach

pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.

 

Wykaz lektur szkoły podstawowej

Klasy 1 - 3

 • Hans Christian Andersen – Baśnie (wybór);
 • Władysław Bełza – Kto ty jesteś? Polak mały!;
 • Jan Brzechwa – Akademia Pana Kleksa;
 • Wanda Chotomska – Legendy polskie;
 • Maria Konopnicka – O krasnoludkach i sierotce Marysi (fragmenty);
 • Hugh Lofting – Doktor Dolittle i jego zwierzęta;
 • Astrid Lindgren – Dzieci z Bullerbyn;
 • Kornel Makuszyński – 120 przygód Koziołka Matołka (księga I);
 • Alan Aleksander Milne – Kubuś Puchatek;
 • ks. Jan Twardowski – Patyki i patyczki;
 • Julian Tuwim – Wiersze dla dzieci: Lokomotywa, Słoń Trąbalski;

Inne wybrane utwory klasycznej literatury dziecięcej polskiej i światowej.

Klasa 4

 • Carlo Collodi – Pinokio,
 • Clive Staples Lewis – Opowieści z Narnii, cz. I: Lew, Czarownica i stara szafa,
 • Rudyard Kipling – Księga dżungli

Klasa 5

Lucy Maud Montgomery – Ania z Zielonego Wzgórza,

Henryk Sienkiewicz – W pustyni i w puszczy,

Ks. Jan Twardowski – Zeszyt w kratkę,

Mark Twain – Przygody Tomka Sawyera

Klasa 6

 • Wiktor Gomulicki – Wspomnienia niebieskiego mundurka,
 • Irena Jurgielewiczowa – Ten obcy,
 • Józef Ignacy Kraszewski – Stara baśń,
 • Kornel Makuszyński – Szatan z siódmej klasy,
 • Edmund Niziurski – Sposób na Alcybiadesa,
 • Alferd Szklarski – Tomek w krainie kangurów,
 • Juliusz Verne – W 80 dni dookoła świata,
 • Stanisław Lem – Bajki robotów.
Cytaty o książce …

Kiedy pierwszy raz czytam dobrą książkę, doświadczam uczucia, jakbym zyskał nowego przyjaciela.

(Monteskiusz)

Lubić czytanie – to znaczy godziny nudów,  które człowiek miewa w życiu, zmieniać na godziny radości.

(Johan Wolfgang Goethe)

Kochajcie książki. One ułatwią Wam życie,
po przyjacielsku pomogą zorientować się w pstrej i burzliwej
gmatwaninie myśli, uczuć i zdarzeń.
One nauczą Was szanować człowieka i samych siebie,
one uskrzydlą rozum i serce uczuciem miłości dla świata, dla człowieka.

(Maksym Gorki)

Wszystko, co we mnie dobre, zawdzięczam książce.

(Aleksander Hercen)

Ginęły państwa, społeczeństwa, plemiona i narody,
a książka pozostawała.
Rośnie ona i rozwija się razem z postępem ludzkości.

(Francesco Petrarka)

W książkach jest coś szczególnego.
Książki przenikają nas do głębi(…)
A żadna nie przychodzi samotnie,
ale wprowadza imiona innych i jedna każe łaknąć drugiej.

(Biblia)

Tworzeniu wielu ksiąg nie ma końca.

(Biblia)

Świat cały nie pomieściłby ksiąg, które by należało napisać.

(Stanisław Konarski)

Do nauczania i uczenia się konieczne są trzy środki pomocnicze:
po pierwsze książki, po drugie książki, po trzecie książki.

(Aleksander Puszkin)

Czytanie to najlepszy sposób uczenia się. Czytanie najlepszą nauką.

(Ilia Erenburg)

Lektura jest procesem twórczym.
Czytając książkę czytelnik dokonuje pracy pokrewnej z pracą pisarza: wyobraźnią uzupełnia to, co znajduje się w tekście.

(Denis Diderot)

Nie ma dobrych książek dla głupca,
możliwe, że nie ma złych dla człowieka rozumu.

(Wiktor Hugo)

Wynalazek druku – jest największym wydarzeniem w historii.
To matka rewolucji.

(Marcus Tullius Cicero)

Czytanie rozwija rozum młodzieży,
odmładza charakter starca,
uszlachetnia w chwilach pomyślności,
daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.

(Marcus Tullius Cicero)

Pokój bez książek jest jak ciało bez duszy.

(Jaques Velle des Bavveaux)

Książka to przyjaciel, który nigdy nie zdradzi.

(Oscar Wilde)

Nie ma książek moralnych lub niemoralnych.
Są książki napisane dobrze lub źle.

(Chamfort)

Większość czytelników gromadzi książki w swej bibliotece,
a większość pisarzy umieszcza swą bibliotekę w swych książkach.

(Izaak Babel)

Ludzie, którzy władają biblioteką,
zetknęli się z książką, z życiem odbitym,
stali się poniekąd sami już tylko lustrzanym odbiciem
rzeczywistości żyjących ludzi.

(Somerset Maugham)

Przyzwyczaić się do czytania książek, to zbudować sobie schron
przed większością przykrości życia codziennego.

(Johan Wolfgang Goethe)

Aby istnieli wielcy poeci, muszą być wielcy czytelnicy.

(Walt Whitman)

Nie można napisać dobrej książki nie będąc złośliwym.

(Aldous Huxley)

Książki są tak skonstruowane, że rozmnażają się przez czytanie.
Jeśli powstały, nikt już nie zdoła groźbą, wykrętem ich odwołać.

(Sergiusz Jarmuła)

Ludzkość wymyśliła dwie doniosłe rzeczy na świecie.
Najmądrzejszą rzecz – książkę i najgłupszą – wojnę.

(Mieczysław Kotarbiński)

Książka jest największym dobrem człowieka.
Rozszerza świadomość ludzką, stwarza sojusz człowieka z człowiekiem,
łączy, budzi, niepokoi, przetwarza, rzeźbi rysy swej epoki i wyprzedza ją. Znikome życie ludzkie rozszerza po granice wieczności,
przezwycięża mijanie.

(Emil Zegadłowicz)

Książko, najwierniejszy towarzyszu w podróży życia,
milczący w nieszczęściu, gadatliwy w radości,
mówiący tylko wtedy, gdy się słuchać pragnie
– jesteś jednym z najcenniejszych darów,
jakie nam zesłali bogowie na nasz smutny padół.

(Jarosław Iwaszkiewicz)

Kocham książkę dlatego, że wprowadza mnie w mój własny świat,
że odkrywa we mnie bogactwa,
których nie przeczuwałem.

(Jarosław Iwaszkiewicz)

Książka i czytelnik są parą spojoną
węzłami trwałymi, nierozerwalnymi.
Spojoną w miłości czy też w nienawiści.
Książki bez czytelnika nie można sobie wyobrazić,
tak jak i samo pojęcie ,,czytelnik” uzależnione jest od książki.

(Jarosław Iwaszkiewicz)

Co warto przeczytać?

Co warto przeczytać?

WSZYSCY CHCEMY, ABY NASZE DZIECI WYROSŁY
NA MĄDRYCH, DOBRYCH I SZCZĘŚLIWYCH LUDZI.
JEST NA TO SPOSÓB – CZYTAJMY DZIECIOM!

Bez względu na to ile masz zajęć, najważniejszą rzeczą, jaką możesz zrobić dla przyszłości swego dziecka, oprócz okazywania mu miłości przez przytulanie, jest codzienne głośne czytanie oraz radykalne ograniczenie telewizji.

Naród, który mało czyta, mało wie. Naród, który mało wie, podejmuje złe decyzje – w domu, na rynku, w sądzie, przy urnach wyborczych. Niewykształcona większość może przegłosować wykształconą mniejszość – to bardzo niebezpieczny aspekt demokracji.

Jim Trelease

Książki dla najmłodszych

Mamo malucha, Twoje dziecko uwielbia kiedy mu czytasz bajeczki! Wybierz jedną z pozycji, a Twoje dziecko na pewno ją polubi !

 

Jeanne Willis, Tony Ross – Doktorek Gurgul. Księga ziemskiej pogody

Jeanne Willis, Tony Ross - Doktorek Gurgul. Księga ziemskiej pogody

Jeanne Willis, Tony Ross – Doktorek Gurgul. Księga ziemskiej pogody

„Są cztery rodzaje ziemskiej pogody. Zbyt gorąco. Zbyt zimno. Zbyt mokro i zbyt wietrznie.” Tak Doktorek Gurgul rozpoczyna swój kolejny wykład, dodając, że „pod wpływem deszczowych kulek Ziemianie potrafią zupełnie się rozmoczyć, dlatego muszą okrywać się plastikową skórą.” Jego uczniowie dowiadują się również, że upieczeni na słońcu Ziemianie i Ziemianiątka są niejadalni.

Marcin Brykczyński – Różowy Prosiaczek

Ta zupełnie niezwykła bajka opowiada historię pewnego Prosiaczka, który nie akceptuje siebie takim, jakim jest, i bardzo chciałby spróbować być kimś innym. Wyrusza więc na spacer i prosi o radę napotkane zwierzęta.

Marcin Brykczyński - Różowy Prosiaczek

Marcin Brykczyński – Różowy Prosiaczek

Różowy Prosiaczek ukazuje wartość przyjaźni i pomaga każdemu odkryć w sobie piękno.

Luc Besson – Artur i Minimki

Artur ma mnóstwo kłopotów. Zły przedsiębiorca chce zagarnąć piękny dom jego babci, w którym chłopiec spędza wakacje. Nie będzie pewnie mógł liczyć na Alfreda, swojego dużego psa. Artur ma zaledwie 10 lat…

Janosch – Miś i Tygrysek chodzą po mieście

A w tej książeczce Miś i Tygrysek pilnie uczą się znaków drogowych. Po co? Po to, aby bez obawy przemierzać ulice w wielkich miastach.

Luc Besson - Artur i Minimki

Luc Besson – Artur i Minimki

Janosch - Ach jak cudowna jest Panama

Janosch – Ach jak cudowna jest Panama

Maria Niklewiczowa – Bajarka opowiada

Bajarka opowiada to staranny wybór baśni z całego świata adresowany przede wszystkim do tych, którzy chcą baśnie opowiadać swoim dzieciom, jak i dla tych młodych czytelników, którzy chcą je czytać samodzielnie. Każda z baśni ma określony stopień trudności tak, by je właściwie adresować.

Mira Lobe – Babcia na jabłoni

Powieść Babcia na jabłoni znakomitej austriackiej autorki, Miry Lobe, której talent pisarski porównywany jest z twórczością Astrid Lindgren. Książka ta opowiada o chłopcu, który bardzo chciał mieć babcię więc ją wymyślił. Bo babcia to najlepszy sposób na wszelkie smutki i kłopoty. Babcia ta mieszka na drzewie, poluje na tygrysy, ujeżdża dzikie konie. Jest troszkę zwariowana, ale za to bardzo mądra i dowcipna. Chłopiec spędza z nią cały wolny czas, dopóki do sąsiedniego domu nie wprowadza się samotna staruszka…

Janosch - Miś i Tygrysek chodzą po mieście

Janosch – Miś i Tygrysek chodzą po mieście

Wojciech Widłak – Pan Kuleczka

Łukasz Dębski - Wiórki Wiewiórki

Łukasz Dębski – Wiórki Wiewiórki

Jeśli kogoś interesują szczegóły zwyczajnego życia, jak tylko zwyczajne może być życie kogoś, kto nazywa się Pan Kuleczka i kto mieszka z flegmatycznym psem, neurotyczną kaczką i małomówną muchą, to… musi przeczytać te książkę.

Opinia rodziców:

„Wspaniała książeczka dla dzieci, które zastanawiają się po co jest świat. Pan Kuleczka, Pypeć, Kaczka Katastrofa i Myszka w cudowny sposób trafiają do dzieci ze swoimi szalonymi pomysłami i jakże mądrymi pytaniami o sens tego świata. W sprawach zwykłych bohaterowie odkrywają złożoność istoty życia. Moje dzieci są zachwycone… i nie ukrywam, że ja sam również. Jako filozof z wykształcenia, polecam tę książkę rodzicom, którzy pragną aby rozwój ich dziecka, był harmonijny i pełen radości…”

Maria Niklewiczowa - Bajarka opowiada

Maria Niklewiczowa – Bajarka opowiada

ks. Mieczysław Maliński – A może to było tak ?

Prześlicznie ilustrowane bajki autorstwa jednego z najbardziej znanych i cenionych przez czytelników pisarza religijnego z pewnością zachwycą Twoje dziecko.Przygody głównych bohaterów – Świętego Mikołaja, Aniołka i Diabełka, nie tylko bawią, ale również uczą wrażliwości i potrzeby obdarzania miłością wszystkich wkoło. Pokazują świat, w którym wszystko może się wydarzyć, jeśli jest się miłym i dobrym

Mira Lobe - Babcia na jabłoni

Mira Lobe – Babcia na jabłoni

Janosch – Świerszczyk, Muzykant i Kret

Świerszczyk Muzykant i Kret to kolejna książeczka Janoscha dla dzieci. Tym razem mali czytelnicy poznają lekkomyślnego Świerszczyka i solidnego Kreta. Dowiedzą się też, czy warto robić zapasy na zimę oraz kto jest prawdziwym przyjacielem. Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Janosch to również autor pięknych ilustracji do tej opowieści.

Łukasz Dębski – Wiórki Wiewiórki

Wojciech Widłak - Pan Kuleczka

Wojciech Widłak – Pan Kuleczka

Zabawne wierszyki, które napisał Łukasz Dębski dla swojej córeczki Kalinki, zaś Ania, jej mama, namalowała do nich obrazki. Książeczka może być wspaniałym prezentem dla dzieci, których rodzice świadomie wybierają lektury dla najmłodszych, doceniają Brzechwę, a zarazem przeciwstawiają się zalewowi disneyowskiej estetyki.

Baczność, Pokemony! Narodził się nowy Brzechwa!

ks. Mieczysław Maliński - A może to było tak ?

ks. Mieczysław Maliński – A może to było tak ?

Janosch – Ach jak cudowna jest Panama

Kto ma przyjaciela, może się niczego nie bać! Miś i tygrysek są przyjaciółmi. I niczego się nie boją, bo razem są silni – jak niedźwiedź i jak tygrys. Żyją sobie miło w przytulnym domku nad rzeczką. Pewnego dnia jednak wyruszają na poszukiwanie Panamy, kraju marzeń. Po drodze przeżywają wiele fantastycznych przygód. Ale gdzie leży Panama? Stary Lis, Krowa i Myszka nigdy o niej nie słyszeli; dopiero Wrona daje przyjaciołom wskazówkę, gdzie jej szukać. Na koniec znajdują to, czego szukali. Ta ładna, pełna ciepła opowieść dla dzieci jest ilustrowana kolorowymi rysunkami autora.

Justyna Święcicka, Małgorzata Kwapińska – Mój dzień w przedszkolu

Janosch - Świerszczyk, Muzykant i Kret

Janosch – Świerszczyk, Muzykant i Kret

Książka – oswajacz z przedszkolem! Zawiera dodatkową, małą książeczkę w okienku – zabawne rozwiązanie edytorskie

Justyna Święcicka, Małgorzata Kwapińska - Mój dzień w przedszkolu

Justyna Święcicka, Małgorzata Kwapińska – Mój dzień w przedszkolu

Duża książka to opowieść o tym, co się dzieje, gdy dzieci idą do przedszkola. Książeczka pomoże przygotować dziecko na ten dzień. To lektura obowiązkowa dla każdego przedszkolaka i jego rodziców!

Mała książeczka, zatytułowana Moi przyjaciele to pamiętnik malucha. Dzieci znajdą w niej portrety przyjaciół z przedszkola. A czy można nie polubić miejsca, w którym spotyka się przyjaciół?

Książki dla dzieci starszych

Ted Hughes - Pogromca snów i inne opowieści o stworzeniu świata

Ted Hughes – Pogromca snów i inne opowieści o stworzeniu świata

Ted Hughes – Pogromca snów i inne opowieści o stworzeniu świata

Pogromca Snów to zbiór opowiadań o tym, jak Pan Bóg stwarzał zwierzęta, jak kształtowała się ich tożsamość i jak poszukiwały swojego miejsca w świecie – a jednocześnie opowieść o dorastaniu człowieka i odkrywaniu prawdy o sobie. Mądra, przewrotna i pięknie napisana – dla czytelników w każdym wieku.

Alex Rider – Misja Skeleton Key

Bohater serii książek Horowitza Alex Rider przypomina jedną jedyną postać – Jamesa Bonda, z tym że troszeczkę młodszego. Przed czternastolatkiem stoją nie mniej straszliwe wyzwania niż przed słynnym agentem 007. Tym razem Alex musi zmierzyć się z bezwzględnym rosyjskim generałem Sarowem, którego celem jest unicestwienie świata. Czy zdoła go powstrzymać? Na podstawie książek o Aleksie Riderze powstał film zatytułowany Stormbreaker z Alicją Silverstone i Ewanem McGregorem w rolach głównych.

Alex Rider - Misja Skeleton Key

Alex Rider – Misja Skeleton Key

Eric Pringle – Duży Jerzy

Duży Jerzy przybył na ziemię z pewną misją. Jaką? Cóż – nie pamięta. Nie pamięta właściwie nic, gdyż mocno uderzył się w głowę przy lądowaniu. Jedyną osobą, która okazuje sympatię gigantycznemu przybyszowi, jest śliczna Tilly, córka młynarza. Niestety, ich przyjaźń jest zagrożona: ojciec Tilly chce ją sprzedać okropnemu, cuchnącemu, pryszczatemu synowi barona. Czy uda się jej uwolnić od natrętnych amorów Kostka i czy dowie się, skąd przybył Duży Jerzy?

Eric Pringle - Duży Jerzy

Eric Pringle – Duży Jerzy

Książka jest przeznaczona dla dzieci w wieku 8–12 lat.

Alex Shearer – Prędkość mroku

Pan Eckmann jest samotnym karłem, mistrzem miniaturyzacji i mrocznych przemian, obsesyjnie zakochanym w pięknej tancerce Poppei. Jego miłość pozostaje nieodwzajemniona, a Eckmann nie cofnie się przed niczym, aby zawładnąć swoją wybranką. Nawet jeśli skutki okażą się nieodwracalne… Nawet jeśli zapłaci za to niewinny chłopiec…

Prędkość mroku to na wskroś współczesna baśń, przejmujący thriller i wzruszająca opowieść o miłości. Wątki fantastyczne przenikają się z naukowymi, a wszystko to rozgrywa się w posępnej i tajemniczej atmosferze wprost z filmów Tima Burtona. Powieść Shearera to intelektualna przygoda dla młodzieży. Książka wpisuje się w coraz bardziej popularny nurt literatury grozy i tajemnicy, literatury stawiającej pytania i nie dającej łatwych odpowiedzi.

Alex Shearer - Prędkość mroku

Alex Shearer – Prędkość mroku

Michel Piquemal – Bajki filozoficzne

Michel Piquemal - Bajki filozoficzne

Michel Piquemal – Bajki filozoficzne

60 bajek i przypowieści zaczerpniętych z filozofii zachodniej, mądrości Wschodu, mitologii. Do każdej dołączony jest komentarz, który wprowadzi dziecko do pracowni filozofa. A tam… Można wykroczyć poza dosłowne znaczenie bajki, można stawiać pytania i szukać odowiedzi. Jaki jest sens życia? Czym jest prawda? Czym dobro? Jaka jest cena wolności?

Dzięki tej książce Twoje dziecko może poznać greckich filozofów Diogenesa i Sokratesa, przeczytać bajkę Schopenhauera, poznać opowieści z dalekich Chin i Persji…

Książka dla wszystkich, którzy mają co najmniej 9 lat!

Kieran Scott - Szkoła dla blondynek

Kieran Scott – Szkoła dla blondynek

Kieran Scott – Szkoła dla blondynek

Szkoła dla blondynek to kolejna powieść autorki bestsellerowego Klubu niewiniątek – zabawna i lekka.

Tym razem poznajemy Annisę. Ma ona poważny problem – w nowej szkole na Florydzie wszystkie dziewczyny to blondynki. Poza nią samą, oczywiście. Niewłaściwy kolor włosów i skłonność do wpadania w kłopoty wcale nie pomagają nawiązać przyjaźni. Co najgorsze, nie pozwalają też spełnić marzenia o zostaniu cheerleaderką. Annisa się jednak nie poddaje i wprowadza niezłe zamieszanie…

Książka nadaje się idealnie dla nastolatek, które borykają się z problemami wkraczania w dorosłe życie. Bohaterka przeżywa wiele wewnętrznych rozterek, które zmuszają młode czytelniczki do poważnego zastanowienia się nad własnym życiem, jego celem i wartościami.

Paul McCartney - Wysoko w chmurach

Paul McCartney – Wysoko w chmurach

Paul McCartney – Wysoko w chmurach

Hortense Ullrich - 1000 powodów żeby się nie całować

Hortense Ullrich – 1000 powodów żeby się nie całować

Słynny muzyk i działacz organizacji ekologicznych stworzył piękną i mądrą opowieść o walce małej wiewiórki o wolność zwierząt. Wiewiórek Wiórek stracił mamę i dom w wyniku działań okrutnej i przebiegłej Grety. Po tym strasznym wydarzeniu postanowił odnaleźć legendarną wyspę Animalię, gdzie wszystkie zwierzęta będą szczęśliwe.

Hortense Ullrich – 1000 powodów żeby się nie całować

Rodzeństwo trzynastolatków przeżywa rozterki. Sanny marzy o pierwszym pocałunku. Aby go zdobyć, jest gotowa nawet wejść pod stół i szczekać z psem na wyścigi! Konny, jej brat bliźniak, przeciwnie: chce ratować przyjaciół (i siebie też) przed zgubnym wpływem całusów, dlatego postanawia założyć Klub Niecałowanych.

Książki dla większych i całkiem dużych

François Lelord - Podróże Hectora czyli poszukiwanie szczęścia

François Lelord – Podróże Hectora czyli poszukiwanie szczęścia

François Lelord – Podróże Hectora czyli poszukiwanie szczęścia

Bohaterem tej niezwykłej książki, jest psychiatra, tytułowy Hektor. Do jego gabinetu przychodzą ludzie, którzy nie mogą sobie poradzić z własnym życiem. Problemy mają różne, wszyscy jednak szukają tego samego: szczęścia. Hektor próbuje im pomagać, w końcu jednak uświadamia sobie, że on również nie czuje się szczęśliwy. Wybiera się zatem w podróż po świecie i wszystkim spotkanym osobom zadaje to samo pytanie, które u mężczyzn przeważnie wywołuje wesołość, a u kobiet łzy: czy jesteś szczęśliwy?… Baśń dla dorosłych nawiązująca do wielkich tradycji literatury francuskiej (Wolter, Diderot, Saint-Exupéry). W prosty sposób stawia trudne pytania i udziela odpowiedzi – jasnych, jednoznacznych i jakże krzepiących.

Carlos Ruiz Zafon – Cień wiatru

Carlos Ruiz Zafon - Cień wiatru

Carlos Ruiz Zafon – Cień wiatru

W letni świt 1945 roku dziesięcioletni Daniel Sempere zostaje zaprowadzony przez ojca, księgarza i antykwariusza, do niezwykłego miejsca w sercu starej Barcelony, które wtajemniczonym znane jest jako Cmentarz Zapomnianych Książek. Zgodnie ze zwyczajem Daniel ma wybrać, kierując się właściwie jedynie intuicją, książkę swego życia. Spośród setek tysięcy tomów wybiera nieznaną sobie powieść Cień wiatru niejakiego Juliana Caraxa. Zauroczony powieścią i zafascynowany jej autorem Daniel usiłuje odnaleźć inne jego książki i odkryć tajemnicę pisarza, nie podejrzewając nawet, iż zaczyna się największa i najbardziej niebezpieczna przygoda jego życia…

Eric-Emmanuel Schmitt - Kiedy byłem dziełem sztuki

Eric-Emmanuel Schmitt – Kiedy byłem dziełem sztuki

Eric-Emmanuel Schmitt – Kiedy byłem dziełem sztuki

Zdesperowany bohater na skraju samobójstwa podpisuje iście faustowski pakt ze spotkanym przypadkowo artystą. Odda się w jego ręce, w zamian za co odzyska sens życia. Jako żywa rzeźba staje się sławny i podziwiany. Traci tylko jedno – wolność. Gdzie kończy się sztuka, a zaczyna manipulacja? Co stanowi o naszej wyjątkowości? Jak zwykle u Schmitta, ważne pytania podane lekko i z przymrużeniem oka.

Sue Townsend – Adrian Mole. Na manowcach

Sue Townsend - Adrian Mole. Na manowcach

Sue Townsend – Adrian Mole. Na manowcach

Adrian zbliża się do swoich dwudziestych czwartych urodzin. Wchodzi w najtrudniejszy wiek w życiu mężczyzny – na pozór w pełni dojrzały, umysłowo wciąż tkwi w mrocznych czasach dorastania, zapełniając strony swego dziennika katalogiem lęków i obsesji, godnych zakompleksionego nastolatka. Jego „dojrzała twórczość” wywołuje nie mniejsze rozbawienie krytyków niż młodzieńcze wiersze. Zdziwaczała do reszty rodzina robi wszystko, by ostatecznie zhańbić nazwisko Mole, a w życiu niezmiennie boskiej Pandory, która dzieli swoj czas pomiędzy męża – zdegenerowanego arystokratę – a wiekowego profesora lingwistyki, nie ma juz miejsca dla Adriana. Dzielny młodzieniec nie poddaje się jednak: zapuszcza brodę, która nie budzi odrazy tylko w nim samym, porzuca niewolniczą pracę specjalisty od traszek w Ministerstwie Ochrony Środowiska i wreszcie spotyka interesującą, atrakcyjną młodą kobietę.

Charles Nicholl - Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni

Charles Nicholl – Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni

Charles Nicholl – Leonardo da Vinci. Lot wyobraźni

W imponującej erudycją, a zarazem przejrzystej biografii Leonarda da Vinci Charles Nicholl mierzy się z utrwalonym jeszcze w XIX wieku mitem genialnego humanisty, nieustającego w poszukiwaniach artystycznych i naukowych, dręczonego obsesją doskonałości. Kreśląc barwny fresk ówczesnych Włoch, ukazuje na jego tle człowieka obdarzonego niezwykłym umysłem, a jednak ograniczonego swoją sytuacją, artystę, który porzucał nieukończone dzieła powodowany nie tyle legendarnym dążeniem do perfekcji, ile pragnieniem twórczej swobody. Nicholl z ogromną pasją i skrupulatnością rekonstruuje otoczenie Leonarda: kreśli sylwetki jego krewnych i pomocników, opisuje ulice i wnętrza pracowni, pisze o obyczajach, prawach, ubiorach, zabawach, smakach i zapachach jego epoki. Szczegółowo analizuje kulisy powstawania niektórych dzieł, jak na przykład znajdującej się w polskich zbiorach Damy z łasiczką, przedstawiając nie tylko kontekst historyczny, ale i symbolikę oraz różne interpretacje obrazów. Pełna zapadających w pamięć szczegółów książka Nicholla pozwala dostrzec wielowymiarowość wielkiego geniusza. Ukazuje go jako malarza, muzyka, architekta, wynalazcę, ale przede wszystkim jako człowieka, którego charakter wyznaczają dwie nieustannie przenikające się rzeczywistości codzienność oraz sztuka.

Robert Hughes – Goya. Artysta i jego czasy

Robert Hughes - Goya. Artysta i jego czasy

Robert Hughes – Goya. Artysta i jego czasy

Pełna pasji i oryginalnych spostrzeżeń książka wybitnego, ale też kontrowersyjnego krytyka sztuki to owoc nie tylko wieloletniej fascynacji i studiów, ale i tragicznych osobistych doświadczeń, które zbliżyły autora do niepokojących, pełnych okrucieństwa dzieł Francesco José de Goi y Lucientesa. Hughes, gromadząc dotychczasowe ustalenia i analizując same obrazy, śledzi jego dojrzewanie i rozwój artystyczny, począwszy od wczesnych prac powstających na zamówienie Kościoła, poprzez długą, płodną, ale też burzliwą karierę malarza nadwornego, aż po mroczne, tajemnicze dzieła z ostatniego okresu. Ukazuje też szeroko kontekst społeczny i historyczny: brutalność kultury plebejskiej, terror Inkwizycji, koszmar wojny domowej, wskazując siły kształtujące twórczość Goi, która okazuje się zjawiskiem niezwykłym na gruncie konserwatywnej, skrępowanej uciskiem i cenzurą Hiszpanii przełomu XVIII i XIX wieku. Dzięki wyjątkowemu osobistemu zaangażowaniu i odwadze sądów książka Hughesa staje się czymś więcej niż biografią ? to pasjonująca opowieść o sztuce i życiu, miłości i gniewie, bezsilności i śmierci.

Lisi Harrison - Najlepsze przyjaciółki na zawsze

Lisi Harrison – Najlepsze przyjaciółki na zawsze

Lisi Harrison – Najlepsze przyjaciółki na zawsze

Massie Block. Wciąż cudowna. Wciąż trendy. Wciąż na topie? ale czy na pewno? Żeby się utrzymać jako numer 1, Massie zamierza zorganizować imprezę halloweenową. Ale nie wie, co gorsze: to, że rodzice kazali jej zaprosić całą klasę, czy to, że współorganizatorką imprezy będzie Claire.

Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość

Jan Paweł II - Pamięć i tożsamość

Jan Paweł II – Pamięć i tożsamość

Pamięć i tożsamość to książka, która stała się ostatnim przesłaniem Jana Pawła II skierowanym do nas.

Impulsem do jej powstania były rozmowy, jakie przeprowadzili z Papieżem Krzysztof Michalski i ks. Józef Tischner. Tematem książki jest człowiek: zanurzony w historii, stający wobec zła XX wieku, wreszcie – szukający swej tożsamości w spotkaniu z Bogiem. Papież zastanawia się nad takimi pojęciami jak naród, ojczyzna, Europa, zwracając uwagę m.in. na te elementy polskiego dziedzictwa, które mają wymiar uniwersalny.

Olga Tokarczuk - Anna In w grobowcach świata

Olga Tokarczuk – Anna In w grobowcach świata

Olga Tokarczuk – Anna In w grobowcach świata

„Sięgam do jednego z najstarszych mitów człowieka – opowieści o Inannie, sumeryjskiej bogini, która zeszła do podziemnego świata, by zmierzyć się ze swoją siostrą, władczynią śmierci. I wróciła. To opowieść założycielska, z której potem wypączkowały inne mity, także i te, które przetrwały do dziś. Niepokojąca, dziwna i momentami okrutna opowieść została spisana na tabliczkach klinowych około czterech tysięcy lat temu. Po raz pierwszy w historii pojawia się tutaj Autor, właściwie Autorka, i po raz pierwszy w dziejach cywilizacji tekst literacki (Hymn do Inanny) zostaje podpisany. Znamy imię tej kobiety – Enheduanna. Nie pozostaje nic innego, jak opowiadać dalej”. Olga Tokarczuk

Eric-Emmanuel Schmitt – Oscar i Pani Róża

Eric-Emmanuel Schmitt - Oscar i Pani Róża

Eric-Emmanuel Schmitt – Oscar i Pani Róża

Czy w ciągu dwunastu dni można poznać smak życia i odkryć jego najgłębszy sens? Dziesięcioletni Oskar nie wierzył, że to możliwe, aż do spotkania z tajemniczą panią Różą, która ma za sobą karierę zapaśniczki i umie znaleźć wyjście z każdej sytuacji…

Piękna, mądra i niepozbawiona humoru opowieść o tym, jak pokonać strach, odnaleźć wiarę i nie poddać się w obliczu nieszczęścia.

Ta książka da Wam siłę i nadzieję, a kto wie?, może nawet zmieni Wasze życie…

Eric-Emmanuel Schmitt - Pan Ibrahim i kwiaty koranu

Eric-Emmanuel Schmitt – Pan Ibrahim i kwiaty koranu

Eric-Emmanuel Schmitt – Pan Ibrahim i kwiaty koranu

Kiedy mały Momo podkrada smakołyki w sklepie pana Ibrahima, nawet nie podejrzewa, że stary Arab, który tak naprawdę wcale nie jest Arabem, stanie się wkrótce jego przyjacielem i duchowym przewodnikiem.

Siła przypowieści Schmitta tkwi w prostym, choć nie dla wszystkich oczywistym przesłaniu: nie jesteś skazany na swój los, możesz świadomie wpływać na swoje życie. To, czy jesteś szczęśliwy, zależy przede wszystkim od ciebie.

Eric-Emmanuel Schmitt – Dziecko Noego

Eric-Emmanuel Schmitt - Dziecko Noego

Eric-Emmanuel Schmitt – Dziecko Noego

W okupowanej Belgii katolicki ksiądz ukrywa żydowskiego chłopca Josepha. Chłopcu udaje się przeżyć, odnajduje rodziców i po latach opowiada swoją historię. Cała ta opowieść nie różniłaby się niczym od wielu innych, które znamy, gdyby nie to, że ojciec Pons ocala nie tylko życie Josepha, ale coś znacznie więcej. Eric-Emmanuel Schmitt znowu nas zaskakuje, wzrusza i skłania do refleksji. Ta oparta na autentycznych wydarzeniach opowieść o różnorodności, tolerancji i poszukiwaniu tożsamości ma wymiar uniwersalny. Łączy humor z powagą i udowadnia, że o dobru można mówić w sposób prosty, piękny, a zarazem pozbawiony sentymentalizmu.

Innowacja pedagogiczna na rok szkolny 2009/2010

TEMAT INNOWACJI:
JESTEŚMY TWÓRCAMI, POTRAFIMY DUŻO SAMI –
TWÓRCZOŚĆ WŁASNA JAKO MOTYWACJA DO CZYTANIA.

„Pozwól mi być poszukiwaczem wiedzy,
pozwól mi wędrować nieprzetartymi szlakami,
pozwól mi użyć moich twórczych zdolności,
aby świat uczynić lepszym miejscem do życia”

(motto Światowej Olimpiady Kreatywności)

1.      UZASADNIENIE  INNOWACJI

Inspiracją do opracowania innowacji wychowawczej pt.: „Twórczość własna jako motywacja do czytania”stała się obserwacja współczesnej rzeczywistości, której wyznacznikiem jest kultura obrazkowa, narzucająca odbiorcy gotowe treści. W rezultacie pozbawiająca tegoż odbiorcę radości tworzenia, refleksji, przeżywania. W dobie daleko posuniętej komputeryzacji wszystkich dziedzin życia, łatwego dostępu do radia, telewizji, czasopism, Internetu, młody człowiek bombardowany jest nieustannie treściami, które zniekształcają obraz świata, człowieka i podstawowych wartości oraz prowadzić mogą do uzależnienia od mediów. Często w przekazach medialnych pomijana jest sfera wrażliwości, refleksji, empatii, co powoduje niechęć do wysiłku umysłowego, do systematycznego czytania, trudności w rozumieniu tekstu. Książka dziś została odsunięta na plan dalszy a potrzeba czytania zajmuje dalekie miejsca na listach potrzeb.

Dlatego też ważnym zadaniem dla wszystkich nauczycieli, zwłaszcza zaś dla nauczyciela polonisty i bibliotekarza jest zachęcenie dzieci do korzystania z biblioteki, zgromadzonych w niej książek.

Nie jest to jednak zadanie proste, gdyż trudno znaleźć argumenty, którymi można by było w łatwy i szybki sposób zachęcić dziecko i przekonać je do sięgnięcia po książkę inną niż obowiązkowa lektura szkolna. Problem braku zainteresowania czytelnictwem zauważony został w naszej placówce już od dłuższego czasu. Aby w jakiś sposób mu zaradzić próbowaliśmy różnych sposobów. Nasze działania z pewnością zapoznały uczniów z powodami –„dlaczego warto czytać”, jednak nie zmieniły postaw i przekonań.

Dlatego postanowiliśmy odejść od roli moralizatorów i zaprzestać przekonywać dzieci, że naprawdę warto czytać. Chcemy pozwolić naszym uczniom samodzielnie dojść do tej niezaprzeczalnej prawdy. Zgodnie z mottem Światowej Olimpiady Kreatywności pozwolimy im „ być poszukiwaczami wiedzy”.

Głównym celem i założeniem naszego programu jest maksymalne zaktywizowanie dziecka i nakłonienie go do pracy twórczej, która zmusza i zachęca do sięgnięcia po książkę.

Postanowiłyśmy stworzyć  program, którego poszczególne działania będą dla dzieci konkretnymi zadaniami do wykonania. Zadania te mają być praktyczne, ciekawe i interesujące a także różnorodne aby każdy uczeń mógł odnaleźć w naszej propozycji coś dla siebie.

Aby zaprezentować uczniom te zadania zadałyśmy sobie pytanie:

Czego potrzebuje uczeń aby rozwinąć swój kreatywny potencjał?

Znalazłyśmy wiele odpowiedzi, zarówno w literaturze przedmiotu ale także w obserwacji dzisiejszego życia i potrzebach współczesnej młodzieży.
Wiemy, że aby dostrzec zdolności ucznia, jego możliwości twórcze, kreatywność – trzeba zobaczyć go „w całości”, nie tylko w sytuacji szkolnej, w zdobywaniu wiedzy przewidzianej w procesie dydaktycznym. Trzeba przyjrzeć się jego zainteresowaniom, pasjom, zrozumieć jakim językiem posługuje się w tych obszarach, które go fascynują, którym poświęca więcej czasu niż pozostałym.
Dzieci urodzone po roku 1985 nazywane są „pokoleniem Y”, co oznacza, że jest to pierwsze pokolenie w Polsce, które ma te same cechy, co młodzi ludzie żyjący w krajach o ukształtowanym rynku. Warto zastanowić się w związku z tym, jakie cechy wykazują nasi uczniowie? – kreatorzy własnej przyszłości i przyszłości całego społeczeństwa, przyszli decydenci.
Na pewno są krytyczni, my – nauczyciele przypisujemy im dużą roszczeniowość, egocentryzm, pewność siebie, chęć szybkiego i łatwego sukcesu ( zysku), często – lenistwo lub lawiranctwo… Gdyby jednak popatrzeć na te negatywne cechy z innego punktu widzenia, z perspektywy wartości, ekonomii, lansowanego przez media stylu życia i osiągania sukcesu, dostrzegamy, że nasi uczniowie są:

* przedsiębiorczy, choć w różny sposób

* żądni szybkiej informacji zwrotnej o swojej pracy, zadaniu, które wykonali, gratyfikacji

* szanują, jeśli sami są szanowani

* często jeszcze nie wiedzą, czego chcą, ale na pewno wiedzą, czego nie chcą, np. uczenia się tego co uznają za zbędne, nudnych lekcji, bycia grzecznymi i uczenia się wszystkich przedmiotów w myśl przekonania niemal każdego nauczyciela przedmiotowca o tym, że jego (więc – każdy) przedmiot jest najważniejszy.
Chcą mieć czas na zainteresowania, przyjaciół, przyjemności. Świadomie lub podświadomie dążą do zachowania równowagi pomiędzy pracą, wysiłkiem wkładanym w naukę i korzystaniem z uroków życia. Nie przemawiają do nich słowa: „ciężko pracuj, idź do przodu, bądź zmęczony, ale dumny, że ci się udaje. Ciężką pracą coś osiągniesz w życiu…”

Nie motywują ich dalekosiężne potrzeby, ich motywacja jest krótkoterminowa. Są ambitni, ciekawi świata, pracują wytrwale, ale chcą mieć czas dla siebie, na realizację swoich zainteresowań, uczenie się po swojemu.

* żyją „chwilą” – tu i teraz, nie stawiając sobie jako priorytetu, istotnej wartości – to kim będą za lat dziesięć, piętnaście i co osiągną, jakie będą ich sukcesy…

* brakuje im wielu umiejętności, ale na pewno są świetni w technologii informacyjnej i to jest ich język porozumiewania się ze światem i z samym sobą!
Kto z nas, ludzi pokolenia X, potrafi w jednym czasie oglądać TV, pisać sms-a, odrabiać lekcje i robić sobie tosty?

Zgodzimy się pewnie wszyscy co do tego, że oddziaływanie środowiska może mieć pozytywne i negatywne skutki w rozwijaniu predyspozycji, różnorakich zdolności młodego człowieka, jednak możliwość odnoszenia przez niego sukcesu, radość z dokonań, poczucie sprawstwa w działaniu jest niezaprzeczalną gwarancją rozwoju tych zdolności, mocnych stron, poczucia własnej wartości.

Kreatywność nauczycieli w postępowaniu ze swoimi uczniami jest równie potrzebna, jak i kreatywność malarza malującego obraz, czy kreatywność wynalazcy nowego produktu. Nasze wyposażenie genetyczne jest nieskończenie bogate. Podobnie nasze osobiste doświadczenia życiowe są jedyne i niepowtarzalne, tak jak niepowtarzalne są emocje danej chwili. Czy zastanawiamy się na co dzień jakie drzemią w nas talenty? Myślenie strategiczne, empatia, wyczuwanie i rozumienie zjawisk społecznych, talent do budowania społeczności, talenty liderskie, plastyczne, intuicyjne i wiele, wiele innych, których nie dostrzegamy i nie doceniamy w sobie i w drugim człowieku, także w powierzonych nam uczniach. Odkrywanie ich i wspieranie – to właśnie zadanie dla nauczyciela XXI w, dla każdego dorosłego, kto spotka dziecko na swojej drodze i pomoże mu stać się „w pełni sobą”.

II.CELE INNOWACJI.

 • zaktywizowanie ucznia i nakłonienie go do pracy twórczej, która zmusza i zachęca do czytania,
 • sięganie do różnych źródeł informacji i technologii informacyjnej, w tym korzystanie z czytelni i biblioteki szkolnej,
 • nabywanie umiejętności kształtowania twórczego i zaangażowanego stosunku do rzeczywistości,
 • rozwijanie wyobraźni, niepokoju poznawczego i dociekliwości,
 • rozwijanie ciekawości świata i poznawania interesujących ludzi,
 •  pomoc w rozpoznaniu talentu, zdolności twórczych,
 • rozwijanie uzdolnień artystycznych uczniów: recytatorskich, plastycznych, aktorskich i muzycznych,
 • rozwijanie wiary we własne możliwości,
 • stwarzanie możliwości dzielenia się swoimi umiejętnościami z innymi,
 • rozwijanie wrażliwości na różne formy ludzkiej działalności w sferze kultury obejmującej przekaz literacki, plastyczny, muzyczny,
 • propagowanie pozytywnych wzorców kulturowych i osobowych,
 • poznanie pracy bibliotekarza, księgarza, dziennikarza, aktora, pisarza,
 • kształtowanie nawyku czytania i korzystania z biblioteki szkolnej i pozaszkolnej,
 • kształtowanie umiejętności korzystania z różnych typów wydawnictw i wyszukiwania w nich informacji,
 • poznanie terminów i pojęć związanych z biblioteką i książką,
 • rozwijanie zainteresowań czytelniczych,
 • odkrywanie indywidualnych zdolności i predyspozycji poprzez różne formy działań artystycznych,
 • rozwijanie zainteresowania kulturą i sztuką,
 • podejmowanie działań twórczych samodzielnie lub zespołowo,
 • rozwijane poczucia własnej wartości i odpowiedzialności za powierzone zadania i obowiązki.

III.  DATA I MIEJSCE ROZPOCZĘCIA INNOWACJI.

Zajęcia wdrażające innowację mają rozpocząć się 1 września 2009 roku w Szkole Podstawowej w Węgrach i mają trwać przez cały rok szkolny.

IV.  AUTORKI INNOWACJI.

 1. Ewa Cichecka – pedagog, opiekun biblioteki szkolnej.
 2. Monika Majszczyk – psycholog.
 3. Agnieszka Szklińska – polonista.

V. REALIZUJĄCY INNOWACJĘ.

 1. Ewa Cichecka – pedagog, opiekun biblioteki szkolnej.
 2. Monika Majszczyk – psycholog.
 3. Agnieszka Szklińska – polonista.
 4. Agnieszka Chojnacka – nauczyciel języka angielskiego.
 5. Klaudia Reinert – nauczyciel języka niemieckiego.
 6. Ewa Pietras – nauczyciel muzyki
 7. Nauczyciele nauczania zintegrowanego:
 • Ewa Sokólska
 • Wacława Jach
 • Sabina Wiecha

 VI. ŹRÓDŁO FINANSOWANIA.

Realizacja innowacji finansowana będzie ze środków własnych placówki w oparciu o posiadane zaplecze dydaktyczne.

 VII.  OPIS INNOWACJI.

Działalność prowadzona będzie podczas zajęć lekcyjnych – godzina wychowawcza, lekcje języka polskiego, plastyki, techniki, a także na zajęciach dodatkowych – kółkach i zajęciach pozalekcyjnych specjalnie organizowanych. Działania podzielone są na poszczególne miesiące a każdy miesiąc stanowi odrębną chociaż w efekcie końcowym wspólną całość, będącą jednocześnie podsumowaniem i prezentacją wytworów.

W każdym miesiącu prowadzimy jeden rodzaj twórczości – literacką, plastyczną, dziennikarską, teatralną, muzyczną, organizacyjną. Wszystkie jednak oparte są na stałym, wspólnym lub samodzielnym poznawaniu wytworów literatury dziecięcej ze szczególnym uwzględnieniem autorów współczesnych:

 • Wanda Chotomska
 • Agnieszka Frączek
 • Joanna Olech
 • Barbara Gawryluk
 • Grzegorz Kasdepke
 • Marcin Pałasz