Regulamin

 1. Przy zapisie zgłaszający się powinien zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.
 2. Uczniowie wypożyczający książki winni pozostawić w szatni wierzchnie okrycia, zaś torby szkolne przed salą biblioteczną.
 3. Jednorazowo można wypożyczyć trzy woluminy.
 4.  Okres wypożyczenia książki z działu lektur  nie może przekraczać czterech tygodni.
 5.  Książki naukowe  wypożycza się na okres nie dłuższy niż jeden tydzień.
 6.  Istnieje możliwość przedłużenia terminu zwrotu wypożyczonego woluminu, jeżeli nie ma zapotrzebowania ze strony innych wypożyczających.
 7.  Na prośbę czytelnika można zarezerwować książkę, która jest aktualnie wypożyczona.
 8. Przeczytane woluminy powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż czekają na nie inni czytelnicy.
 9.  Czytelnicy zobowiązani są do przestrzegani ustalonych terminów wypożyczeń.
 10.  Z księgozbioru podręcznego można korzystać wyłącznie na miejscu w czytelni.
 11.  Nauczyciel bibliotekarz udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury.
 12.  Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zagubieniem. Czytelnik przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi.
 13. Czytelnik który zgubi lub zniszczy książkę lub inne dokumenty ze zbiorów bibliotecznych, musi odkupić taką samą książkę lub inną, wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnie antykwarycznej cenie pozycji zagubionej (zniszczonej).
 14.  Wypożyczone książki i inne rodzaje zbiorów bibliotecznych muszą zostać zwrócone do biblioteki dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.   
 15. W przypadku zmiany miejsca pracy lub szkoły czytelnik zobowiązany jest przed odejściem rozliczyć się z biblioteką.
 16. Osoby nie przestrzegające postanowień niniejszego regulaminu, mogą być w szczególnych przypadkach pozbawione prawa korzystania z biblioteki szkolnej.