Wyjazd do Opola klas I – III do ZOO – z okazji I Dnia Wiosny