Nauka pływania w II semestrze

Od 3 lutego rozpocznie się drugi semestr zajęć dodatkowych nauki pływania
z „Pływającą Szkołą Małych Bohaterów“
w soboty od godziny 13.00 (zbiórka 12.20) pierwsza grupa
oraz o godzinie 14.00 (zbiórka 13.20) druga grupa.
Zajęcia odbywać się będą na basenie przy SP nr 5 ul. Hubala 2 w Opolu.
Koszt ponoszony przez rodziców 270 zł za semestr

Szczegółowe informacje zostaną rozdane dzieciom po 29 stycznia 2018r

Proszę zgłoszenia wysyłać mailowo w nieprzekraczalnym terminie do poniedziałku 15.01.2018r – o przyjęciu na zajęcia decyduje kolejność zgłoszeń – TYLKO MAILEM.

Liczba miejsc ograniczona. Ze względów organizacyjnych, możliwości zapewnienia opieki oraz bezpieczeństwa dzieci – uczniowie z klas pierwszych nie biorą udziału w zajęciach.
Zgłoszenia oraz pytania proszę przesyłać na:
m.pawleta-cepak@przyjazna-szkola.pl