Stowarzyszenie Rodziców

ZARZĄD STOWARZYSZENIA RODZICÓW „PRZYJAZNA SZKOŁA”

Prezes – Adam Prochota

Wiceprezes – Roman Stotko

Członek zarządu – Marta Kunicka

Członek zarządu – Damian Morawietz

Skarbnik – Dorota Kluczny

 

KOMISJA REWIZYJNA:

Przewodniczący – Jerzy Dziuba

Członek komisji – Agata Komor

Członek komisji – Andrzej Kowalczyk

Członek komisji – Sabina Wodniok

Członek komisji – Paweł Kołodziej