Rada rodziców

Nasza szkoła ściśle współpracuje z rodzicami uczniów. Wspierają oni nasze działania, a ich opinia jest jednym z głównych wyznaczników pracy szkoły. Ich organem samorządowym jest Rada Rodziców, która działa przy współpracy z dyrekcją szkoły na rzecz procesu dydaktyczno – wychowawczego i  opiekuńczego uczniów.

Adres e-mail: rr.wegry@gmail.com 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2016 / 2017

Przewodnicząca – Elżbieta Jadczak
Zastępca przewodniczącej – Magdalena Rup – Skrzypacz
Skarbnik – Krystyna Sordon – Bartków

 

Oraz Członkowie Rady:

Klasa I

Klasa IIA

Klasa IIB

przewodnicząca – Elżbieta Jadczak

zastępca – Jolanta Woźnica

skarbnik – Magdalena Pyraś

Klasa III

Klasa IV

przewodnicząca – Magdalena Rup – Skrzypacz

zastępca – Sylwia Baron

skarbnik – Agata Kekin

Klasa V

Klasa VI

przewodnicząca – Barbara Szymon

zastępca – Marta Góra

skarbnik – Katarzyna Szczeklik