Rada rodziców

Nasza szkoła ściśle współpracuje z rodzicami uczniów. Wspierają oni nasze działania, a ich opinia jest jednym z głównych wyznaczników pracy szkoły. Ich organem samorządowym jest Rada Rodziców, która działa przy współpracy z dyrekcją szkoły na rzecz procesu dydaktyczno – wychowawczego i  opiekuńczego uczniów.

Adres e-mail: rr.wegry@gmail.com 

SKŁAD RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2017 / 2018

Przewodnicząca – Elżbieta Jadczak
Zastępca przewodniczącej – Magdalena Skrzypacz
Skarbnik – p.Sordon

 

Oraz Członkowie Rady:

Klasa I

przewodnicząca–Monika Feliks

zastępca-Mariola Kornek-Garncarek

skarbnik–Adam Wojniak

Klasa II

przewodnicząca-Magdalena Skrzypacz

zastępca – Dorota Kluczny

skarbnik – Mariola Świerc

Klasa IIIA

przewodnicząca–Agata Brandt

zastępca-Agnieszka Słaboń

skarbnik–Ireneusz Czudaj

Klasa IIIB

przewodnicząca–Elżbieta Jadczak

zastępca-Monika Gromotka

skarbnik–Izabela Kowol

Klasa IV

przewodnicząca–Małgorzata Morawietz

zastępca – Joanna Wałowska

skarbnik – Beata Zus

Klasa V

przewodnicząca–Magdalena Skrzypacz

zastępca-Agnieszka Słaboń

skarbnik–Lidia Steinert

Klasa VI

przewodnicząca–

zastępca-

członek–

Klasa VII

przewodnicząca–Ewelina Stotko

zastępca-Dorota Kałuża

członek–Aneta Tarara