Pedagog

Godziny pracy pedagoga

GODZINY PRACY PEDAGOGA SZKOLNEGO:

Poniedziałek
11.30 – 13.45

Wtorek
8.00 – 17.00

Środa
10.00 – 17.00

Czwartek
11.30 – 13.45

Piątek
8.00 – 13.45

Dla uczniów
Dla rodziców

Przemoc i agresja wśród najmłodszych

Dla nauczycieli