Organizacja szkoły

Zapoznaj się z kalendarzem pracy szkoły oraz zobacz kiedy wypadają dni wolne czy też godziny świetlicy:

Kalendarz pracy szkoły

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych – 3 września 2018r
- Zebranie z Rodzicami – 13 września
- Dzień Nauczyciela – 12 października
- Konsultacje – 25 października
- 2  listopada 2018 – dzień bez zajęć edukacyjnych
- 13 grudnia – konsultacje
Zimowa przerwa świąteczna  – 22 grudnia 2018 r – 2 stycznia 2019 r
Ferie zimowe – 28.01 – 10.02 2019r.
- 24 stycznia - konsultacje
- Biała Szkoła – luty/marzec
 - 14.03.2019 - Wywiadówka
Wiosenna przerwa świąteczna – 18.04 – 23.04.2019 r.
- 07.05 - Konsultacje
- Zielona Szkoła – czerwiec
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno wychowawczych – 22 czerwca
- Ferie letnie – 19 czerwca – 01 września

Komunikat w sprawie dni wolnych

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach wyznaczył w roku szkolnym 2017/2018  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych. W dniach tych mogą być organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Godziny lekcyjne

1. lekcja     8.00 – 8.45
2. lekcja     8.55 – 9.40
3. lekcja     9.50 – 10.35
4. lekcja     10.45 – 11.30
5. lekcja     11.45 – 12.30
6. lekcja     12.40 – 13.25
7. lekcja     13.35 – 14.20
8.  lekcja     14.25 – 15.10