Kadra pedagogiczna i pracownicy niepedagogiczni w naszej szkole

Nasza kadra pedagogiczna to zespół  kreatywnych młodych i ambitnych nauczycieli, posiadających pełne kwalifikacje, ustawicznie doskonalących swoje umiejętności zawodowe, w pełni zaangażowanych w swoją pracę.

Agnieszka Gawor – dyrektor szkoły

Dyżury dyrektora dla rodziców w każdy piątek w godz. 7.30-8.30,

w każde inne dni po umówieniu się.

tel. 784 349 229 lub email a.gawor@przyjazna-szkola.pl

Doktor nauk humanistycznych w zakresie psychologii. Autorka pracy doktorskiej na temat wizerunku kobiet w polityce. Od lat współpracuje z uczelniami wyższymi: Instytutem Psychologii Uniwersytetu Opolskiego, Uniwersytetem Humanistycznospołecznym SWPS (dawniej: Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej), Wyższą Szkołą Bankową.

Ukończyła studia podyplomowe Komunikacja Społeczna i Public Relations oraz Psychologię Transportu.

Prelegent na wielu naukowych konferencjach. Napisała kilkanaście publikacji recenzowanych w czasopismach naukowych m.in. z zakresu zarządzania i organizacji; jest też współredaktorką pozycji książkowych.

Przez 14 lat związana z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Opolu, w której zajmowała się diagnozą  i terapią dzieci i młodzieży, pracą z rodzicami, konstruowaniem programów profilaktycznych, prowadzeniem warsztatów dla uczniów i nauczycieli. Jako psycholog współpracowała z Zespołem Szkół TAK im. Ireny Sendlerowej w Opolu oraz z Zespołem Państwowych Placówek Kształcenia Plastycznego im. Jan Cybisa w Opolu.

Uczestniczyła w wielu szkoleniach podnoszących kompetencje m.in.: Patomechanizm zaburzeń emocjonalnych, ich różne objawy i metody terapii (Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej MEN, Warszawa1998); 6th International Summer School Social Representations and Communication „Social Representations Theory around the World” (Univeristy of Rome „La Sapienza”, Faculty of Psychology, Italy 2000); Zespół Aspergera (Niepubliczna Placówka Kształcenia Nauczycieli, Fundacja SYNAPSIS 2009); Zdrowie psychiczne ucznia – wybrane zagadnienia neurologii dziecięcej i Zdrowie psychiczne ucznia – objawy somatyczne i somatyzacyjne u dzieci. Nerwice dziecięce (Regionalny ośrodek Metodyczno – Edukacyjny METIS, Katowice 2009).

Jest trenerem biznesu (Szkoła Trenerów Biznesu, Grupa TROP, Warszawa, 2001; Szkoła Profesjonalnego Trenera i Doradcy, Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych Meritum, Katowice 2011; Trener Sukcesu. Pracownia Psychologiczna Elżbiety Sołtys. Jan Robert Sołtys 2013). Jest Trenerem Treningu EEG Biofeedback (Fundacja „Promyk Słońca”, Wrocław 2006), Ukończyła Certyfikowany kurs kwalifikacyjny Treningu Zastępowania Agresji (ART) (Instytut „Amity”, Warszawa 2007). Prowadzi szkolenia m.in. z obszaru komunikacji interpersonalnej, zarządzania zasobami ludzkimi, rozwoju osobistego, psychologii w sprzedaży czy budowania zespołów pracowniczych.

Jest certyfikowanym coachem na poziomie ACC (Associated Certified Coach) International Coach Federation (polska szkoła Caochingu Metrum Katowice i Akredytowany kurs International Coach Federation, Profi Biznes Group Szczecin 2014).

W cennych wolnych chwilach lubi czytać książki. Zaczytuje się także w polskiej science fiction.

Adam Prochota – wicedyrektor  szkoły

a.prochota@przyjazna-szkola.pl

Ukończył studia na kierunku Logistyka o specjalności Ekologistyka, studia ekonomiczne o specjalności Zarządzanie Przedsiębiorstwem oraz studia podyplomowe o specjalności Zarządzanie w placówkach oświatowych, które przygotowały go do pełnienia roli menadżerskiej. Posiada umiejętności zarządzania personelem, innowacjami, produkcją i jakością. Takie połączenie pozwala skoordynować działania ekologiczne z podstawową działalnością organizacji.

Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Rodziców „Przyjazna Szkoła”, organu prowadzącego Społeczną Szkołę Podstawową, a jednocześnie jednym z założycieli Stowarzyszenia i Szkoły w Węgrach.

W latach 2010-2014 był przewodniczącym a obecnie jest radnym Rady Gminy Turawa. Od 1990 roku jest przedsiębiorcą w branży handlowej. Ukończył Akademię Feng Shui we Wrocławiu, co pozwoliło mu zdobyć nowe spojrzenie na życie, na przestrzeń nas otaczającą oraz możliwość bardziej świadomego działania.

Brał udział w kursach i warsztatach, m.in.: „Vademecum negocjatora” oraz „Zarządzanie emocjami” pod kierunkiem prof. Zbigniewa Nęckiego, ponadto ukończył certyfikowany kurs: Budowanie własnego wizerunku w biznesie.

Sandra Jendryca

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie I, wychowawczyni klasy I

s.jendryca@przyjazna-szkola.pl

Od zawsze wiedziała, że chce pracować z dziećmi, więc po maturze rozpoczęła naukę na Uniwersytecie Opolskim, na kierunku: kształcenie wczesnoszkolne z wychowaniem przedszkolnym i gimnastyką korekcyjną, gdzie zdobyła tytuł magistra. Ukończyła m.in. kurs Oceniania Kształtującego w edukacji wczesnoszkolnej, w którym następnie została mentorem, szkolenie trenera Odysei Umysłu, szkolenie z Mistrzów Kodowania junior w zakresie podstawowym i średniozaawansowanym, warsztaty z metod aktywnego słuchania muzyki Batii Strauss, brała również udział w autorskim projekcie: Szkoła Trenerów Kompetencji Społecznych. Edukacyjne inspiracje czerpie z nowoczesnych technologii, portali, blogów edukacyjnych, miejsc, a przede wszystkim z potrzeb dzieci.

Uwielbia naturę, książki, filmy, zwierzęta i rowerowe wycieczki.

Aleksandra Olejnik

nauczyciel wspomagający w klasie I

a.olejnik@przyjazna-szkola.pl

Pierwotnym planem była praca związana ze służbami mundurowymi. W tym też kierunku ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, jakimi była pedagogika resocjalizacyjna. Jednakże po latach praktyk i pracy z dziećmi niepełnosprawnymi udała się na studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, ponieważ poczuła, że to jest właśnie TO, co chce w życiu robić. Swoje pierwsze kroki w pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu rozpoczęła, będąc jeszcze na studiach magisterskich. Aktualnie nie wyobraża sobie innej pracy, niż ta z dziećmi, co szczególnie napędza ją do działania oraz dalszego samorozwoju. W ubiegłym roku została nauczycielem kontraktowym.

Swoje zainteresowania wiąże z teatrem, literaturą, psychologią oraz sportem, głównie koszykówką, którą trenowała ponad 14 lat.

Kieruje się jedną dewizą:
„Metoda małych kroczków. Tak to się robi. Tak zaczynają się wielkie zmiany, bo definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko.”

Katarzyna Szczepaniak

nauczyciel wspomagający w klasie I

k.szczepaniak@przyjazna-szkola.pl

Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła studia magisterskie na kierunku Pedagogika terapeutyczna z oligofrenopedagogiką oraz studia podyplomowe z zakresu Edukacja Elementarna: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna. Jej zawodowe zainteresowania koncentrują się wokół pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zwłaszcza z dziećmi ze spektrum autyzmu. Chętnie poszerza swoją wiedzę, biorąc udział w licznych kursach. Ma za sobą między innymi następujące szkolenia: „Organizacja procesu edukacji i wychowania uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”, „Teoria Umysłu, Centralna Koherencja – diagnoza i terapia procesów poznawczych osób z autyzmem i zespołem Aspergera.”, „Diagnoza i terapia stymulacyjna według założeń Carla Delacato”. Podczas szkolenia „Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej”, nabyła wiedzę i umiejętności w zakresie prowadzenia diagnozy i terapii ręki. Ukończyła pierwszy etap Programu Rozwoju Komunikacji MAKATON. Brała udział w Międzynarodowej Konferencji Autism without Violence.

Uwielbia jazdę na rowerze i górskie wędrówki. Lubi dobrą kawę i muzykę.

Natalia Morawska

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie II, wychowawczyni klasy II

n.morawska@przyjazna-szkola.pl

Ukończyła studia magisterskie na kierunku Kształcenie Wczesnoszkolne z Gimnastyką Korekcyjną na Uniwersytecie Opolskim. Dodatkowo jest Instruktorką Zumba Fitness, Master Lejdis Jump Instructor, Instruktorą tańca mażoretkowego i nowoczesnego. Ukończyła kurs Oceniania Kształtującego, kurs Kierownika Wycieczek, szkolenie Animatorów dziecięcych, szkolenie trenerskie Odysei Umysłu i wiele innych. Oprócz pracy z dziećmi, w której skupia się na nauczaniu przez zabawę i doświadczenia, jej pasją jest taniec, ma na koncie sukcesy na szczeblu ogólnopolskim zarówno jako tancerka jak i instruktorka. Organizuje Charytatywne Maratony Zumby.

Katarzyna Margos

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie IIIA i języka angielskiego w klasach I – III, wychowawczyni klasy IIIA

k.michta@przyjazna-szkola.pl

Nauczyciel kontraktowy. Ukończyła filologię angielską a z zamiłowania do uczenia najmłodszych podopiecznych – także studia podyplomowe z zakresu Edukacja Elementarna: wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna.

Umiejętności językowe doskonaliła w trakcie odbywania pięciomiesięcznego wolontariatu w organizacji charytatywnej St Vincent de Paul Society w Sydney. Pamiętając o tym, jak ważne jest praktyczne zastosowanie języka, zorganizowała w szkole dla naszych dzieci kilka spotkań z gośćmi z zagranicy: Irlandii, Anglii, Meksyku i Indonezji, którzy prowadzili zajęcia w języku angielskim. Była opiekunem naszych dzieci podczas obozu językowego do Bystrzycy Kłodzkiej.

Jej zainteresowania ściśle wiążą się z językiem angielskim: lubi bowiem oglądać brytyjskie i amerykańskie seriale oraz czytać angielską literaturę.

W okresie wakacyjnym lubi zwiedzać nowe miejsca zarówno te w Polsce jak i za granicą.

Sabina Wiecha

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej w klasie IIIB, wychowawczyni klasy IIIB

s.wiecha@przyjazna-szkola.pl

Nauczyciel mianowany, z wykształcenia pedagog w zakresie edukacji elementarnej. W Społecznej Szkole Podstawowej w Węgrach pracuje od 2003 roku. Prowadzi liczne kółka: ortograficzne, teatralne, matematyczne oraz zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze.

Bardzo lubi teatr i taniec, dlatego na zajęciach teatralnych wspólnie z uczniami łączy przyjemność płynącą z zabawy z pożytecznym zdobywaniem konkretnych umiejętności. Dzieci bardzo chętnie wcielają się w różne role, przygotowują stroje i dekoracje. Ma wrażenie, że uczniowie przeżywają coś wyjątkowego, co wywołuje uśmiech na ich twarzach – stają się radośniejsi. I to właśnie jest dla niej najlepszą „nagrodą”.

W wolnym czasie słucha muzyki, gra z dziećmi w gry planszowe oraz spotyka się z przyjaciółmi. W okresie letnim uwielbia przejażdżki motocyklowe ….. i lody orzechowe.

Klaudia Reinert

nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej – obecnie na urlopie macierzyńskim

k.reinert@przyjazna-szkola.pl

Z zawodu i zamiłowania jest nauczycielką. Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Filologii Germańskiej w Opolu, Studia Podyplomowe na kierunku Edukacja Elementarna – kształcenie zintegrowane i wychowanie przedszkolne w Opolu oraz liczne kursy doskonalące. Brała udział w warsztatach, szkoleniach i konferencjach metodycznych. Posiada dyplom DSD II (Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz Zweite Stufe) akredytujący jej kompetencje zawodowe jako nauczyciela języka niemieckiego.

W naszej szkole prowadzi koło językowe, matematyczne, pożeraczy liter, decoupage i akademię kreatywności. Swoją pozytywną energią i kreatywnością zachęca uczniów do rozwijania swoich talentów, pasji na zajęciach pozalekcyjnych, które ukierunkują ich w życiu. Kooperuje z Domem Współpracy Polsko-Niemieckiej, Towarzystwem Społeczno-Kulturalnym na Śląsku Opolskim oraz Związkiem Niemieckich Stowarzyszeń. Aktywnie działa w Stowarzyszeniu Budkowice.

Najchętniej wypoczywa z książką, przy dobrej muzyce, z przyjaciółmi. Lubi jeździć na rowerze, spędzać czas z rodziną. Kocha góry.

Małgorzata Migurska – Sztangret

nauczyciel języka angielskiego w klasach III-VII, wychowawczyni klasy IV

m.sztangret@przyjazna-szkola.pl

Jest magistrem Filologii Angielskiej ze specjalnością „Metodyka nauczania j.angielskiego” oraz nauczycielem dyplomowanym. Przez wiele lat pracowała w gimnazjum. Uważa, że należy ciągle się rozwijać i poszerzać swoją wiedzę i dlatego chętnie bierze udział w różnego rodzaju szkoleniach i konferencjach, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje oraz rozwija się zawodowo. Wykorzystuje w swojej pracy wszelkie nowoczesne technologie multimedialne, ponieważ uważa, że nauka aby była efektywna, musi być atrakcyjna i ciekawa. Uwielbia pracować z dziećmi i młodzieżą.

Jest osobą pogodną i uśmiechniętą. Uważa, że pozytywna energia to podstawa dobrych relacji międzyludzkich. Kocha podróże, kulturę brytyjską oraz uwielbia spędzać swój wolny czas ze swoją rodziną i przyjaciółmi.

Mateusz Faliński

nauczyciel wychowania fizycznego w klasach III – VII, wychowawca klasy V

m.falinski@przyjazna-szkola.pl

  • Absolwent Wydziału Wychowania Fizycznego i Fizjoterapii na kierunku Wychowanie Fizyczne – PO.
  • Instruktor gimnastyki sportowej (legitymacja MENiS),
  • Instruktor samoobrony (legitymacja MENiS),
  • Instruktor piłki nożnej (legitymacja MENiS),
  • Instruktor piłki siatkowej (legitymacja MENiS).
  • Trener brazylijskiej sztuki walki Capoeira w opolskiej akademii Capoeira. Staż trenerski odbył w Brazylii / Belo Horizonte – kwiecień/czerwiec 2011
  • Trener i zawodnik CrossFit

Ukończył kursy i staże trenerskie: CrossFit Level 2 Trainer (Anglia – Manchester 2014), CrossFit Level 1 Trainer (Włochy – Parma 2013), CrossFit Gymnastics Trainer (Austria – Wiedeń 2013). Uczestnik seminarium: mobility, stability, profilaktyka przeciwurazowa w sporcie – Opole 2015, podnoszenie ciężarów w CrossFit – Wrocław 2013

Prowadził szkolenia i wykłady dla: Gimnastyka w CrossFit – Twój Trening, Szkolenia centralne – motoryka Twój-Trening Hel 2013 r., Szkoły Walki Drwala – Kraków 2014 r., Metodyka, Formy nauczania gimnastyki w treningu funkcjonalnym – Opole 2015 r.

Ma na swoim koncie sukcesy sportowe na polu Capoeira: 2 miejsce w ogólnopolskich mistrzostwach Ustka 2003 r., 1 miejsce w ogólnopolskich zawodach Borowice 2006 r. Ma za sobą start w Mistrzostwach Europy Mlada Boleslav Czechy 2013 r oraz Start w prestiżowych zawodach: Poland Throwdown Wrocław 2015 r., i Tyrolean Throwdown Innsbruck/Austria 2015 r.

Sukcesy sportowe odnosi także w CrossFit: 1 miejsce CrossFit Kraków Elite 2013 r., 2 miejsce CrossFit Liberec Challenge 2014 r., 6 miejsce drużynowp Prague Team Battle 2014 r., 10 miejsce The Baltic Throwdown Ryga/Łotwa 2014 r., 5 miejsce Kraków Elite 2014 r., 6 miejsce Battle of the Machines 2015 r.,

Jego najświeższym sukcesem jest zajęcie 4 miejsca w Ogólnopolskich Zawodach CrossFit Kraków 2015.

Agnieszka Szklińska

nauczyciel języka polskiego, wychowawczyni klasy VI

a.szklinska@przyjazna-szkola.pl

Nauczyciel dyplomowany.  Ukończyła Filologię Polską na Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie w roku 1994. W roku 2008 odbyła studia podyplomowe: Diagnoza i terapia pedagogiczna w Wyższej Szkole Humanistyczno – Ekonomicznej w Brzegu. W roku 2009 przyszedł czas na kolejne studia podyplomowe: Edukacja techniczna w szkole podstawowej (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu)

W roku 2010 ukończyła studia podyplomowe: Edukacja muzyczna i plastyczna w szkole podstawowej i gimnazjum (Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Brzegu).

W wolnym czasie najchętniej czyta książki, ostatnio pochłonęła ją literatura skandynawska. Uwielbia także chodzić do kina, słuchać muzyki, grać w gry planszowe. Pasjonuje się również  gotowaniem (bardzo lubi odkrywać nowe smaki) oraz podróżami –  zarówno dalekimi jak i bliskimi. Bardzo lubi zwierzęta – najchętniej przygarnęłaby wszystkie ze schroniska!

Małgorzata Pawleta – Cepak

nauczyciel języka niemieckiego w klasach I-VII,  wychowawczyni klasy VII

m.pawleta-cepak@przyjazna-szkola.pl

Nauczyciel języka niemieckiego ze stopniem nauczyciela mianowanego. Absolwentka Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Opolu oraz filologii germańskiej na Uniwersytecie Opolskim.

Dodatkowe kwalifikacje zdobyła na dwóch rodzajach studiów podyplomowych: pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej oraz nauczania wczesnoszkolnego z przedszkolnym.

Ponieważ bardzo lubi języki obce więc ukończyła też kurs języka angielskiego, żeby sobie po prostu radzić za granicą.

Praca z dziećmi sprawia jej wielką przyjemność, a uśmiech jej uczniów wynagradza wszelkie trudy.

Lubi aktywnie spędzać czas, latem na rowerach, zimą na spacerach ogólnie cały czas jest w „biegu”. Zbyt dużo lubi książek i piosenek, żeby napisać o jednej ulubionej. Jej marzeniem są podróże, te bliskie jak i dalsze, a najbardziej chciałaby zobaczyć Nową Zelandię i Australię.

Joanna Dzierżanowska

 nauczyciel matematyki oraz zajęć komputerowych w klasach IV – VII

j.dzierzanowska@przyjazna-szkola.pl

Pochodzi z małej i uroczej miejscowości przy granicy czeskiej, gdzie stawiała pierwsze kroki w poznawaniu tajników wiedzy – również tej matematycznej, którą bardzo polubiła dzięki nauczycielom w szkole podstawowej, ale przede wszystkim, dzięki rodzicom. To oni nauczyli ją, że z każdym, nawet najtrudniejszym zadaniem można sobie poradzić, będąc pracowitym, zorganizowanym i odpowiedzialnym.

W 2004 roku ukończyła studia magisterskie na kierunku matematyka na Uniwersytecie Opolskim, broniąc pracę magisterską z geometrii elementarnej. Podczas studiów brała też udział w kursach pedagogicznych z matematyki i informatyki, bo już wtedy wiedziała na pewno, że jednym z jej celów jest praca z dziećmi – uczenie ich rozwiązywania problemów związanych z nauką i radzenia sobie w szkolnym życiu. Jest absolwentką studiów podyplomowych na kierunku Edukacja Wczesnoszkolna w Opolu.

W naszej szkole uczy matematyki i informatyki. Podnosząc swoje kwalifikacje stale uczestniczy w licznych konferencjach i warsztatach metodycznych.

Lubi śpiewać – ma za sobą epizod w zespole akademickim, miło i z uśmiechem spędza czas tańcząc, zwiedzając różne zakątki Polski i wędrując, szczególnie po jej górskich szlakach, prowadząc samochód, podczas pieczenia ciast i ciasteczek, jak również wykonując różne robótki plastyczne – kartki na różne okazje, pacynki, kukiełki oraz inne dzieła przestrzenne metodą origami.

Róża Świerc

nauczyciel religii w klasach I – VII

r.swierc@przyjazna-szkola.pl

Nauczyciel dyplomowany. Absolwentka Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego kierunek Poradnictwo Rodzinne (2002). W naszej szkole jest katechetą. Ukończyła studia podyplomowe Psychoprofilaktyka zaburzeń w edukacji (2005) oraz studia podyplomowe Wiedza o Społeczeństwie z WDŻ. Obecnie jest słuchaczką studiów III stopnia na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego na kierunku teologii fundamentalnej.

Jest moderatorem Centrum Metodycznego Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w zakresie prowadzenia „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” opiekunem Dzieci Maryi w parafii pw. św. Józefa Robotnika w Węgrach.

Jej zainteresowania koncentrują się wokół pracy z dziećmi i młodzieżą, pomocy potrzebującym. W wolnych chwilach czyta książki biograficzne i historyczne.

Joanna Koszara

nauczyciel przyrody, historii i  geografii w klasach IV – VII

j.koszara@przyjazna-szkola.pl

Nauczyciel dyplomowany – w zawodzie od 20 lat. Ukończyła historię na Uniwersytecie Opolskim oraz studia podyplomowe przyroda i geografia. Ma za sobą kurs kwalifikacyjny – wychowawca świetlicy oraz inne liczne formy doskonalenia zawodowego. Lubi pracę z dziećmi, stara się aby pokochały przyrodę i zaszczepia w nich miłość do historii.  Od lat współpracuje z Nadleśnictwem Turawa, Uniwersytetem Opolskim (Instytut Historii) Centrum Edukacji Europejskiej w Opolu i Gminą Turawa. Dzięki tej współpracy uczniowie mogą  brać udział w przeróżnych zajęciach, pogłębiać swoją wiedzę, uczyć się szacunku i miłości do ojczyzny i najbliższego środowiska. Bardzo lubi zajęcia z dziećmi choć czasami wymagają one wielu przygotowań.

Organizuje w szkole  też ogólnopolskie akcje ekologiczne takie jak Sprzątanie Świata czy Dzień Ziemi.

Prywatnie uwielbia kino i teatr oraz dobrą literaturę. Jej marzeniem jest podróż dookoła świata.

Ewa Granat – pedagog szkolny, logopeda, bibliotekarka

e.granat@przyjazna-szkola.pl

Pedagog szkolny, logopeda, bibliotekarz. Ukończyła studia magisterskie na Uniwersytecie Opolskim, kierunek – Pedagogika Opiekuńczo – Wychowawcza a w 2000 roku podyplomowe studia – Logopedia i Terapia Pedagogiczna na Uniwersytecie Opolskim, następnie w Lublinie Studium Neurologopedii. W 2001 odbyła kurs„Dysleksja Rozwojowa – teoria, diagnoza, terapia pedagogiczna organizowanym przez Polskie Towarzystwo Dysleksji, prowadzonym przez Prof. Martę Bogdanowicz. Rok później wzięła udział w Konferencji naukowej – „Dysleksja Rozwojowa”. W 2006 roku ukończyła Studia Podyplomowe – „Dysleksja – diagnoza i terapia w różnych okresach życia”.

W 2007 roku ukończyła studia podyplomowe – „Bibliotekoznawstwo”. Studia podyplomowe Oligofrenopedagogika – edukacja osób z niepełnosprawnością intelektualną w Wyższej Szkole Humanistyczno- Ekonomicznej w Brzegu ukończyła w 2013 roku.

W szkole w Węgrach pracuje od 12 lat, jednak już wcześniej miała okazję nabrać doświadczenia jako wychowawca w Domach Dziecka (Turawa, Tarnów Opolski), logopeda w przedszkolach i szkołach(Opole, Zawada). Jej ostatnia aktywność koncentruje się na pogłębianiu wiedzy na temat pracy z dziećmi autystycznymi.

Jest osobą otwartą, wierzy w ludzi i lubi być nimi otoczona. Wakacje? Nieważne gdzie, ważne z kim!
Ceni aktywny wypoczynek z rodziną i przyjaciółmi. Wyznaje zasadę – Nieważne jak upadłeś, ważne jak się podnosisz.

Bogdan Żulewski

nauczyciel muzyki w klasach I – VII

b.zulewski@przyjazna-szkola.pl

Nauczyciel dyplomowany z wieloletnim stażem. Nasze pociechy uczy wychowania muzycznego. Jest instruktorem emisji głosu i animacji czasu wolnego. Wykłada m.in. na Politechnice Opolskiej. Reżyser teatru dzieci i młodzieży. Akompaniator-gitarzysta.

Podnosił swoje kwalifikacje na studiach i studia podyplomowych w Opole, Wrocławiu i Warszawie.

Profesjonalnie związany z muzyką od 1979 roku. Jest laureatem festiwali w Opolu (debiuty’79), Festiwalu Piosenki Studenckiej w latach 1979, 1982 i 1990.

Zasiada jako juror w licznych konkursach muzycznych.

Elżbieta Hebda

nauczyciel plastyki i techniki w klasach IV – VII

e.hebda@przyjazna-szkola.pl

Ukończyła Wychowanie Plastyczne oraz Pedagogikę oświatowo- artystyczną na Uniwersytecie Opolskim.

Pracuje z dziećmi od 10 lat, prowadzi warsztaty plastyczne.

Każdą wolną chwilę poświęca na rozwijanie swojego wszechstronnego warsztatu twórczego.

Tworzy dekoracje z balonów, jak o sobie mówi jest baloniarzem.

Maluje, rzeźbi, uwielbia origami, kirigami pop up 3D, uważa że papier jest najlepszym materiałem do pracy.

Zajmuje się:

  • reborningiem- ręcznie maluje winylowe lalki do złudzenia przypominające prawdziwe niemowlęta,
  • carvingiem- rzeźbi w owocach takich jak: arbuz, dynia, melon.

Amatorsko uprawia bieganie.

Marta Wiszniewska

nauczyciel biologii i chemii w klasie VII

m.wiszniewska@przyjazna-szkola.pl

Pochodzi z małej położonej wśród Borów Dolnośląskich miejscowości. Na co dzień obcowała z naturą, która była obecna w każdej płaszczyźnie jej życia. Po maturze postanowiła studiować kierunek nauczycielski – biologia. Przypadkiem trafiła do Opola gdzie złożyła dokumenty na Wydziale Chemii Uniwersytetu Opolskiego i właśnie wtedy zakochała się w chemii, która stała się jej drugą po biologii pasją. W 2012 roku ukończyła studia z tytułem magistra w specjalności Chemia biologiczna. W międzyczasie ukończyła również studia podyplomowe na Wydziale Pedagogicznym Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu, zdobywając uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela. Praktykę zawodową zdobywała w gimnazjum prowadząc zajęcia z biologii i chemii.

Pracowała  w  gabinecie weterynaryjnym w Opolu w roli diagnosty weterynaryjnego. Praca ta przynosiła jej wiele satysfakcji gdyż w praktyce łączyła wiedzę zdobytą w trakcie studiów z zakresu anatomii i fizjologii zwierząt jak również analiz mikroskopowych i diagnostycznych. Od 2014 pracowała jako laborant analizy jakościowej w zakładach wapienniczych, gdzie po półrocznym stażu pracy nadano jej funkcję kierownika technicznego. Umiejętność obchodzenia się z wyposażeniem laboratoryjnym i tematyka związana z chemią nieorganiczną jej nie wystarczyła. W 2015 roku ukończyła Szkolenie Fluorescencyjnej Analizy Rentgenowskiej i szkolenie z zakresu Obsługi Spektrometru XRF. Mimo dużego doświadczenia laboratoryjnego po przyjściu na świat w 2016 roku córki postanowiła powrócić do swojego pierwotnego zamiłowania czyli nauczania.

Podczas zajęć z chemii i biologii stawia na praktykę, wykonując badania i eksperymenty. Stara się wykorzystać swoje doświadczenie aby przybliżyć młodzieży zagadnienia biologiczno-chemiczne w sposób zrozumiały i przystępny.

Prywatnie interesuje się filmem i literaturą fantastyczną, próbuje jeździć na nartach ale bez większych sukcesów.

Justyna Prochota

pedagog prowadzący zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze

j.prochota@przyjazna-szkola.pl

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Historyczno-Pedagogicznym Uniwersytetu Opolskiego na kierunku Terapia Pedagogiczna z Pedagogiką Specjalną. Obecnie jest w trakcie studiów podyplomowych na kierunku Przyroda.

Praktykę zdobywała w Zespole Szkół Specjalnych w Opolu, w Domu Dziennego Pobytu „Złota Jesień”, Polskim Związku Głuchych, Specjalistycznym Ośrodku Diagnozy i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży z Wadą Słuchu.

Za długoletnią pracę jako wolontariusz w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie otrzymała certyfikat i nagrodę Prezydenta Miasta Opola. Ukończyła szkolenie teoretyczne i praktyczne z zakresie kursu I stopnia Kinezjologii Edukacyjnej metody dr Paula Dennisona, oraz liczne szkolenia związane z jej poprzednią pracą m.in: „Rozmowa Handlowa” w Ośrodku Doradztwa i Treningu Kierowniczego w Warszawie, szkolenia dotyczące kierowania kadrą pracowniczą, skutecznej sprzedaży i właściwym przechowywaniu i obiegu dokumentów m.in. danych osobowych. Umiejętności te pogłębiała i wykorzystywała na stanowisku kierowniczym w Polskiej Telefonii Cyfrowej.

Jej pasją jej moja córeczka, której poświęca każdą wolną chwilę i rodzina, która jest dla niej najważniejsza. Lubi  przyrodę, dobre filmy a przede wszystkim pracę z dziećmi, ceniąc je za szczerość i naturalność, którą w sobie posiadają.

Daria Świtalska

pedagog prowadzący zajęcia świetlicowe w naszej szkole

d.switalska@przyjazna-szkola.pl

 

Barbara Szymon – pracownik niepedagogiczny

Dba o to by szkoła zawsze była otwarta na czas, by w budynku było ciepło i przytulnie. Dzięki niej nasze dzieci piją ciepłą herbatkę na przerwie, jedzą świeże owoce lub warzywa i regularnie piją zdrowe mleko.

A kiedy dzieci biorą udział w konkursach i zawodach pozaszkolnych to właśnie pani Basia je na ten konkursy zawozi. Podobnie jak na cotygodniowe zajęcia na basenie.

Jej zawdzięczamy to, że na zewnątrz możemy cieszyć oko ładnymi rabatkami i zielenią. Piecze wspaniałe torty.

Irena Fronia – pracownik niepedagogiczny

W naszej szkole jest wiele spraw, które dzieją się poza „pierwszym rzutem oka” a są równie ważne. Pani Irena dba o to by w szkole zawsze było czysto i przyjemnie, by nasze dzieci zmieniały obuwie, miały zawsze obiady ciepłe, smaczne i na czas. A kiedy naszym dzieciom zdarzy się porzucić i zapomnieć jakieś rzeczy to właśnie pani Irena dba o to by trafiła ona z powrotem do właściciela.

Prywatnie jest hodowcą psów rasy berneński pies pasterski.