Formularz naboru

Nadawca

Adres email (wymagane)DANE DZIECKAImię i nazwisko dziecka

Klasa, do której dziecko miałoby być przyjęte

Poprzednia szkoła, do której uczęszczało dziecko

Data urodzenia (rrrr-mm-dd)

Miejsce urodzenia

Nr PESEL

Adres zamieszkania

Czy meldunek jest w gminie Turawa?

Adres zameldowania

Czy dziecko będzie korzystało:
ze świetlicy

z obiadówDANE RODZICÓW / PRAWNYCH OPIEKUNÓWDane matki / prawnej opiekunki dziecka

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)

Nazwa i adres zakładu pracyDane ojca / prawnego opiekuna dziecka

Imię i nazwisko

Telefon kontaktowy

Adres zamieszkania (jeśli jest inny niż adres zamieszkania dziecka)

Nazwa i adres zakładu pracy


Inne telefony kontaktoweWyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla celów rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami).

Zgoda (wymagane)


Administratorem danych osobowych jest Społeczna Szkoła Podstawowa w Węgrach Stowarzyszenie Rodziców "Przyjazna Szkoła"(ul. Szkolna 40, 46-023 Osowiec). Podanie powyższych danych jest dobrowolne. Jednocześnie informujemy, iż mają Państwo prawo dostępu do podanych danych, prawo ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (na podstawie art. 24 ust. 1 oraz art. 25 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych).