Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2016/2017

Komunikat w sprawie dni dodatkowo wolnych

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach wyznaczył w roku szkolnym 2016/2017  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych. W dniach tych mogą być organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Są to następujące dni:

  • 31.10.2016 r. – poniedziałek przed dniem Wszystkich Świętych
  • 02.11.2016 r. – środa po dniu Wszystkich Świętych
  • 22.12.2016 r.  – czwartek przed przerwą świąteczną
  • 02.01.2017 r. – poniedziałek po Nowym Roku
  • 2.05.2017 r. –  wtorek podczas majówki
  • 16.06.2017 r. – piątek po Bożym Ciele