Dodatkowe dni wolne w roku szkolnym 2017/2018

Komunikat w sprawie dni dodatkowo wolnych

W związku rozporządzeniem MEN z dnia 5.10.2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie organizacji roku szkolnego, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski Dyrektor Społecznej Szkoły Podstawowej w Węgrach wyznaczył w roku szkolnym 2017/2018  dni dodatkowo wolne od zajęć edukacyjnych. W dniach tych mogą być organizowane dla uczniów tylko zajęcia wychowawczo-opiekuńcze.

Są to następujące dni:

  • 2-3 listopada –  czwartek i piątek  po dniu Wszystkich Świętych
  • 22 grudnia – piątek przed Świętami Bożego Narodzenia
  • 2 stycznia – wtorek po Nowym Roku
  • 30 kwietnia  – poniedziałek (majówka)
  • 2 i 4 maja – środa i piątek (majówka)
  • 1 czerwca – piątek po Bożym Ciele